KiesUwCursus
Home Cursussen Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Elke overheidssector kent een eigen rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten van de werkgever en de ambtenaar ten opzichte van elkaar zijn vastgelegd. Zo gelden voor rijksambtenaren andere regels dan voor ambtenaren werkzaam voor een gemeente, vastgelegd in het ARAR respectievelijk in de CAR/UWO. Materieel bestaan er verschillen en overeenkomsten, ook wat betreft het onderwerp ‘ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In de praktijk blijkt er bij bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen enige huiver te bestaan in de advisering omtrent arbeids(on)geschiktheid wanneer de werknemer ambtenaar is. Die huiver lijkt veroorzaakt te worden door de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar en/of de bijzondere positie van diens werkgever. Dit leidt ertoe dat de centrale rol van de bedrijfsarts in de verzuimbegeleiding onvoldoende uit de verf komt: adviezen worden niet of onvoldoende opgevolgd, er ontstaat discussie over adviezen en/of over de inzet van de arts, etc. Dit brengt grote risico’s met zich in het licht van de verplichtingen van werkgever en ambtenaar ter zake van de re-integratie. Niet zelden wordt een loonsanctie opgelegd, omdat niet aan de verplichtingen is voldaan. Ook in kwesties rond arbeids(on)geschiktheid spelen nogal eens juridische vraagstukken, waarbij voor de oplossing het advies van de arts van grote betekenis kan zijn. Voor (bedrijfs)artsen en arbeidsdeskundigen is kennis van de juridische verhoudingen tussen overheidswerkgever en ambtenaar dan ook onontbeerlijk.

Tijdens de cursus wordt concrete casuïstiek gebruikt om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ook wordt aandacht geschonken aan komende veranderingen in de rechtspositie als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Programma

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur De arbeidsovereenkomst en de aanstelling
– overeenkomsten en verschillen, materieel en processueel
– bepalingen ter zake van ziekte en arbeidsongeschiktheid
– overeenkomsten en verschillen tussen marktsector en overheid
– de betekenis van de geconstateerde verschillen voor de rol en de positie van de bedrijfs- en verzekeringsarts

14.00 – 15.00 uur Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– onderscheid naar overheidssector
– de ziekmelding
– valkuilen

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Vervolg Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– commissie van drie of deskundigenoordeel bij geschillen?
– het verplichte contact tussen bedrijfsarts en ambtenaar terwijl er geen ziekte is; indicaties en terugkoppeling resultaten
– sanctiemogelijkheden bevoegd gezag bij niet-meewerken aan herstel en re-integratie
– bespreking specifieke bepalingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid (BARP, ARAR, CAR/UWO, CAP, BAZ, etc.)
– casuïstiek

16.15 – 17.15 uur Bespreking uitspraken Centrale Raad van Beroep
– ziekte en arbeidsongeschiktheid
– de positie van werkgever, ambtenaar, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

17.15 uur Afsluiting

Sprekers

  • Mw. mr. P.R.M. Berends-Schellens

    Advocaat bij Capra Advocaten te Den Haag

Editie(s)

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling