KiesUwCursus
Home Cursussen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze cursus wordt aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden het thema van de Algemene voorwaarden belicht.

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. In de cursus ‘Actualiteiten Algemene voorwaarden’ behandelt docent Edwin van Wechem na een bespreking van definities en nieuwe ontwikkelingen vraagstukken van toepasselijkheid en toetsing. Voor zover het de toetsing betreft, wordt een zeer recent arrest van de Hoge Raad van 29 januari jl. onder de loep genomen: volgens de docent een zeer belangrijk arrest.  De Hoge Raad maakt inzichtelijk hoe tegen de beoordeling van exoneratie-clausules moet worden aangekeken. Ook laat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022 zien op welke wijze belangrijke wettelijke bepalingen in de afdeling algemene voorwaarden (afd. 6.5.3 BW) moeten worden begrepen. 

Doelgroep 


Advocaten die het burgerlijk recht beoefenen, rechtsbijstandjuristen, civielrechtelijke juristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen

Programma

Datum en tijd: woensdag 21 december 2022, van 13:15 tot 17:45 uur (inloop vanaf 12.45 uur).

 

Sprekers

  • prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

    Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Editie(s)

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling