KiesUwCursus
Home Cursussen Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet

Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet

De wetgever heeft met de Omgevingswet beoogd de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en meer ontwikkelruimte te bieden aan initiatiefnemers. Dit kunnen projectontwikkelaars zijn maar ook ‘gewone burgers’ die bijvoorbeeld een nieuwe woning willen bouwen. Het omgevingsplan is dan voor burgers het eerste toetsingskader.

 • Maar hoe kom je tot zo een kader?
 • Mag dat kwalitatief of moet dat – met het oog op de gelijke behandeling – steviger juridisch geborgd worden?
 • Moeten dan omgevingswaarden gesteld worden?
 • En wat als het initiatief niet past in het omgevingsplan maar wel zorgt voor kwaliteitsverbetering?

Het is daarom belangrijk al bij het opstellen van de omgevingsvisie rekening te houden met de doorvertaling in het omgevingsplan en de eindgebruiker goed in beeld te houden.

Uitdaging

Krijg voor uw eigen gemeente in beeld welke ingrediënten gebruikt kunnen worden om zelf een integraal afwegingskader op te tuigen. Ga met botsproeven aan de slag om uw afwegingskader te testen. Zorg dat het niet alleen als toetsingskader maar vooral ter inspiratie functioneert. Ondervind het nut van het opstellen van een handboek kwaliteitsverbetering.

Inhoud en resultaat

Met deze workshop wordt u:

 • kennis aangereikt over de samenhang tussen de belangrijkste kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • kennis aangereikt over de mogelijkheden om een integraal afwegingskader voor particuliere initiatieven op te stellen en dit juridisch te verankeren
 • praktische methoden aangereikt om zelf aan de slag te gaan; in de cursus maakt u uw eigen afwegingskader

Deze workshop biedt gemeenten een praktische handleiding voor het zelf aan de slag gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt / zal komen met de Omgevingswet en om zal moeten gaan met initiatieven, zoals beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Programma

Blok 1: Kort de wet en de kerninstrumenten

 • Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet
 • Inleiding kerninstrument omgevingsvisie: het DNA van de gemeente
 • Inleiding kerninstrument omgevingsplan: de burger centraal
 • Inleiding kerninstrument programma: Zwitsers zakmes of afvoerputje?
 • Inleiding omgevingswaarden: inspirerend of belemmerend?


Intermezzo: Quiz Omgevingswet

Blok 2: Particuliere initiatieven in de praktijk

 • De onderlinge relaties van de drie kerninstrumenten
 • Het integrale afwegingskader als rode draad
 • Juridische borging van randvoorwaarden
 • De route van een initiatief binnen de gemeente
 • De beleidscyclus: hoe zorg ik dat het afwegingskader ‘gefinetuned’ wordt?


Blok 3: Aan de slag!

 • Maak je eigen afwegingskader
 • Ga aan de slag met drie botsproeven als stresstest van het afwegingskader
 • Hoe werk je dat thuis verder uit: is een handboek een waardevolle aanvulling op het afwegingskader?

Sprekers

 • Gerwin Gabry

  Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons | Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling