KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid

Verblijfsrecht en recht op uitkering

In deze unieke cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht. Na 1 dagdeel weet je wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!

Wat is de doelgroep?

Advocaten en juristen werkzaam bij overheden en gemeenten (m.n. grotere en grensgemeenten, IND, Belastingdienst en SVB).

Veel advocaten, overheids- en gemeentejuristen hebben vragen op het gebied van Unieburgers en hun recht op sociale zekerheid.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een klassikale bijeenkomst van een halve dag.

Wie zijn de docent(en)?

Aniel Pahladsingh
Ramona Grimbergen

Wat leer je tijdens de Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid ?

Deze cursus biedt inzicht en antwoorden op vragen als:

 • Inhoud en reikwijdte van het Chavez-arrest;
 • Recht op bijstand van iemand die een Chavez-verblijfsaanvraag heeft ingediend (in hoeverre moeten bv gemeenten toetsen of die verblijfsaanvraag kans van slagen heeft (en dus of er recht op bijstand is) als de verblijfsaanvraag nog loopt);
 • Recht op bijstand van iemand die stelt op basis van het Chavez-arrest verblijfsrecht te hebben maar die nog geen aanvraag om verblijfsrecht heeft ingediend;
 • Recht op bijstand van een EU-burger die langer dan drie maanden, maar korter dan vijf jaren in Nederland verblijft en zich nog niet eerder bij de IND heeft gemeld;
 • Wanneer moet een EU-burger zich bij de IND melden en hoe verhoudt zich dat tot het eventuele recht op bijstand;
 • In welke situaties is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG (de vrije termijn) van toepassing;
 • In welke situaties werkt deze vrije termijn ook na drie maanden nog door voor het recht op bijstand;
 • Is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG ook van toepassing op familieleden van EU-onderdanen (inclusief Nederlanders) die geen EU-onderdaan zijn en naar Nederland komen;
 • Het belang van de BRP-codes in relatie tot het recht op bijstand;
 • In welke situaties moet het college zelfstandig het recht op bijstand van een vreemdeling / EU-onderdaan onderzoeken;
 • Recente relevante jurisprudentie op het gebied van vreemdelingen / EU-onderdanen en bijstand.

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je de inhoud en reikwijdte van het Chavez-arrest beschrijven
 • Kun je uitleggen wanneer een EU-burger zich bij de IND moet melden
 • Ben je op de hoogte van de meest recente relevante jurisprudentie rond vreemdelingen, EU-onderdanen en bijstand

Wat ontvang je na afronding van de Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid?

Na afronding ontvang je:

 • bewijs van deelname;
 • NOvA 3J (PO)

Incompany

Meer collega’s voor wie dit onderwerp interessant is? Neem dan vooral contact met ons op over de in company en maatwerkmogelijkheden. Deze cursus is namelijk bij uitstek geschikt om voor een specifieke groep juristen op maat te snijden en in te gaan op hun eigen vragen uit de praktijk. Wij doen dit dan ook heel regelmatig voor bijvoorbeeld grotere gemeenten of afdelingen.

Programma

Inhoud


In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het koppelingsbeginsel en het juridisch kader;?
 • De Unieburger en rechtmatig verblijf;?
 • Unieburgers, het koppelingsbeginsel en het recht op collectieve voorzieningen;?
 • Zambranoburgers, het koppelingsbeginsel en het recht op collectieve voorzieningen.

Sprekers

 • Aniel Pahladsingh

  Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de annotatiebundel JHG EU Handvest Selecties is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als rechtspraak. Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans. Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland. Aniel is redactielid van een aantal juridische vakbladen zoals het Journaal Vreemdelingenrecht, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Crimmigratie & Recht.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling