KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus sociale zekerheid

Actualiteitencursus sociale zekerheid

Volledig up-to-date in sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid is complex en aan verandering onderhevig. In de afgelopen jaren is de WIA veelvuldig in het nieuws. De instaptoets van meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt als te hoog beschouwd, de zogenaamde 35minners vallen buiten de boot. Een tekort aan verzekeringsartsen zorgt ervoor dat noodmaatregelen worden ingezet zoals het toekennen van WIA uikeringen aan 60plussers zonder een hieraan ten grondslag liggende keuring.

Om de problematiek rondom het stelsel op te lossen zijn er in de afgelopen jaren al meer oplossingen aangedragen. Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd en hoe heeft dit bijgedragen aan een oplossing?

Wat is de huidige stand van zaken en hoe kijkt de rechtspraak naar de aanpassingen in wet- en regelgeving? In deze cursus word je bijgepraat op ontwikkelingen, actuele jurisprudentie en veranderde regelgeving inzake WIA, WW en ZW van het afgelopen jaar.

Wat is de doelgroep?

Deze actualiteitencursus is interessant voor juridische professionals werkzaam in het sociaal zekerheidsrecht zoals advocaten en juristen.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van één dag. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden daarbij besproken. Er is voldoende ruimte voor interactie met deelnemers en de docent.

Wie is de docent?

Kerstin Hopman

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus sociale zekerheid?

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie op het gebied van WIA, ZW en WW;
 • kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus sociale zekerheidsrecht?

Na afloop onvang je:

 • 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Programma

Inhoud


Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak in het afgelopen jaar op het gebied van sociaal verzekeringsrecht waaronder WIA, Ziektewet, WW. Waar nodig wordt gekeken naar de sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de politieke ontwikkelingen in (de toekomst van ons) arbeidsongeschiktheidsstelsel. De afgelopen jaren zijn er allerlei ideëen op dat punt gelanceerd maar welke gaan door en welke niet?

Onderwerpen die in december 2023 aan bod zijn gekomen (programma december 2024 volgt):

 • het tekort aan verzekeringsartsen: gevolgen in de politiek en rechtspraak;
 • 1e tussenrapportage OCTAS oktober 2023;
 • aangescherpte rechterlijke toetsing van het medisch oordeel;
 • vertaalslag van beperkingen naar de FML;
 • gewijzigd toetsingskader eerstejaars ziektewetbeoordeling;
 • benadelingshandeling in de Ziektewet: meewerken aan einde dienstverband tijdens ziekte;
 • recente jurprud ERD ZW en WIA;
 • WW en verwijtbare werkloosheid;
 • AWB-aspecten in de arbeidsongeschiktheidsprocedure.


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casussen en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocente Kerstin Hopman.

Materiaal


We maken gebruik van de digitale leeromgeving Canvas waar je de literatuur, jurisprudentie en relevante artikelen behorende bij de cursus kunt terugvinden. Tevens zal hierin een hand-out van de PowerPoint presentatie worden geplaatst.

Sprekers

 • Kerstin Hopman

  Sinds 1 juni 2010 is Kerstin Hopman als zelfstandig advocaat in Alkmaar gevestigd. Tot die tijd is zij gedurende ruim 23 jaar werkzaam geweest bij verschillende werkgevers. In 1987 startte zij haar loopbaan bij het toenmalige GAK, het huidige UWV. Zij heeft daar op verschillende juridische afdelingen gewerkt en op die manier de nodige ervaring opgedaan op het gebied van sociale zekerheid. In 1998 maakte zij de overstap naar de Rechtskundige Dienst van de FNV, waar zij zich ook in het arbeidsrecht kon specialiseren. In 2002 werd zij als advocaat beëdigd en werkte zij bij advocatenkantoor Oudegracht in Alkmaar. Naast haar werkzaamheden als rechtshulpverlener is zij al jaren werkzaam als docent op het gebied van sociale zekerheid en op beperkte schaal ook van arbeidsrecht. Zij doceert aan vakgenoten werkzaam bij allerlei organisaties. Tevens is zij hoofddocent Socialezekerheidsrecht bij de beroepsopleiding binnen de advocatuur. Verder heeft zij in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties verricht.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling