console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus Participatiewet ** A

Actualiteitencursus Participatiewet ** A

Info

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen rondom de Participatiewet. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Tijdens de cursus Actualiteiten Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Bijvoorbeeld ook: de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 11 januari 2016 waarin wordt beoordeeld of de boete evenredig is gelet op de draagkracht van de overtreder. In het kader van de bestuurlijke boete zullen ook de nodige uitspraken aan de orde komen met betrekking tot de invulling van de begrippen opzet, grove schuld en schuld.

Bestuurlijke boete
De wijzigingen van de Wet werk en bijstand van 1 januari 2016 hebben inmiddels geleid tot belangwekkende jurisprudentie over de bestuurlijke boete en de verplichte intrekking en terugvordering van bijstand. Zeker voor wat betreft de bestuurlijke boete is de wetgever door de rechter behoorlijk ’teruggefloten’. Inmiddels is daarom ook een voorstel van wet ingediend tot wijziging van de bepalingen rond de bestuurlijke boete en een ontwerp boetebesluit.

Kostendelersnorm
De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 begint inmiddels ook interessante uitspraken op te leveren van zowel rechtbanken als de Centrale Raad van Beroep. Onder meer over de kostendelersregeling en de aanscherping van de verplichtingen en maatregelen. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in een dertiental uitspraken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van deze kostendelersnorm. De Centrale Raad van Beroep heeft onder meer beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan. Dat bij de bepaling van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met medebewoners is op zichzelf beschouwd niet nieuw, maar wel nieuw is dat de korting oploopt al naar gelang het aantal medebewoners: hoe meer medebewoners, hoe lager de bijstandsuitkering.

Jurisprudentie Wet werk en bijstand
Omdat de Participatiewet eigenlijk maar een beperkte wijziging is van de Wet werk en bijstand blijft ook de jurisprudentie die verschijnt op grond van die wet relevant. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond het woonplaatsbegrip, de begrippen hoofdverblijf en wederzijdse zorg, middelen en inlichtingenverplichting.

Programma"

Programma

DatumBegintijdEindtijd
05-10-201810:0016:30

Inhoud
Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

– Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
– Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
– Kostendelersnorm.
– Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.

Recente jurisprudentie WWB:

– Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken.
– Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
– Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
– Middelen.
– Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.

Wetgeving:

– Wijzigingsvoorstel met betrekking tot de boete (fraudewet).
– Voorstellen tot vereenvoudiging van de Participatiewet.

Werkwijze
Deze actualiteitencursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Je krijgt van ons de in de actualiteitenbijeenkomst gebruikte materialen.

Persoon

Sprekers

  • mr. Erik Klein Egelink

    Seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling