console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus Participatiewet

Actualiteitencursus Participatiewet

Info

Het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd als vervanging van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Deze Participatiewet vormt het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Deze wetgeving is gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt door burgers met arbeidsvermogen. Het aantal burgers dat jaarlijks een beroep doet op deze wet neemt al jaren af maar met gemiddeld 400.000 burgers met een bijstandsuitkering is een up-to-date kennis van deze wetgeving onmisbaar voor de (proces)praktijk.

Op overheidsniveau is de balans na invoering van de Participatiewet ondertussen opgemaakt en er zijn al diverse wijzigingen in de wet doorgevoerd. Met het indienen van het wetsvoorstel Participatiewet in balans beoogt de wetgever nog meer wijzigingen door te voeren waarbij de pijnpunten uit de wet worden aangepakt. Welke pijnpunten kent de huidige Participatiewet en welke wijzigingen zijn er te verwachten? Gaat dit bijdragen aan het terugbrengen van de balans in de wet waarbij meer ruimte komt voor de menselijke maat? Deze thema’s zullen worden besproken.

Ook de actuele jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep zal uitgebreid aan bod komen. In uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is vaste rechtspraak doorbroken waarbij ook al meer ruimte lijkt te komen voor de menselijke maat. Diverse uitspraken zullen worden behandeld waarbij onder meer wordt ingegaan op de rol van het evenredigheidsbeginsel bij het nemen van besluiten, de inlichtingen- en meerwerkverplichting, schatten van inkomen en het herzien en terugvorderen.

Herziening Participatiewet

Naast de Actualiteitencursus Participatiewet biedt OSR Juridische opleidingen ook de Cursus herziening Participatiewet. In deze eendaagse cursus wordt uitsluitend ingegaan op de verwachte wijzigingen in de Participatiewet en de huidige stand van zaken. Wil je diepgaander worden meegenomen in de beoogde wijzigingen, en heb je minder interesse in de actuele jurisprudentie, kies dan voor de cursus Herziening Participatiewet. In 2024 zal deze cursus op meerdere data worden aangeboden en wordt gegeven door dezelfde docenten.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus Participatiewet?

Na afloop van deze cursus:

 • kun je benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de Participatiewet en ben je op de hoogte van de actuele jurisprudentie;

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus Participatiewet?

 • Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus: 5 J PO-punten;
 • bewijs van deelname.

Programma"

Programma

Inhoud


Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

 • Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
 • Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
 • Kostendelersnorm.
 • Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.Recente jurisprudentie Participatiewet:

 • Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken en herzieningsverzoeken voor bestaande boetebesluiten.
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
 • Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
 • Middelen.
 • Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.Wetgeving:

 • Wetsvoorstel opheffing discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte.
 • Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie
 • Wet verdringingstoets


Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Maps

Editie(s)

Plan route
Review

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling