KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure

Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure

Medische aspecten de podcast

Asielzoekers in Nederland vragen bescherming in Nederland vanwege de schendingen van hun mensenrechten die hen zijn overkomen door oorlog, marteling of ander geweld. In de asielprocedure toetst de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) hun vraag om bescherming aan de internationale en nationale wet- en regelgeving.

Het nagaan van de geloofwaardigheid van de asielaanvraag wordt bepaald door met name de analyse van het asielverhaal dat de asielzoeker vertelt aan de IND. De asielzoeker zit vaak met een bewijsnood; hij of zij beschikt niet over andere bewijsmiddelen dan het relaas over de herinneringen van de ervaringen die tot de vlucht hebben geleid. Medische aspecten spelen bij de asielbeoordelingen een belangrijke rol en wel op diverse manieren. De praktijk laat zien dat het vaak lastig is om deze medische aspecten goed in te passen in de juridische kaders van de asielprocedure. Ook advocaten vinden het niet eenvoudig om deze niet-juridische aspecten goed te gebruiken in hun werk voor de asielzoekers.

In deze podcast hoor je docenten Andrea Pool en Evert Bloemen over deze problematiek.

Hoe kun je asielzoekers met gezondheidsproblemen optimaal bijstaan bij het verkrijgen van asiel?

Deze cursus biedt kennis, inzicht en vaardigheden over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe je hier als rechtshulpverlener mee om kunt te gaan.
In deze interactieve cursus ga je, na overdracht van de beleidskaders, praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen als arts en advocaat de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden.
Deze cursus is een uiterst geschikte manier om je kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.
Het doel van deze compacte specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in asielzaken.
Het gaat er hierbij allereerst om hoe de uitkomsten van het Medisch Advies te hanteren. Daarbij spelen IND-werkinstructies een belangrijke rol, zowel in het handelen van de IND als van de advocaat. Essentieel is hierbij dat er ‘geopereerd’ wordt op het ‘snijvlak’ van het asielrecht en de medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener in het medische domein, waar het voor een jurist niet altijd gemakkelijk opereren is.

Wat is de doelgroep?

De actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure is ontwikkeld voor advocaten, juridisch medewerkers van de IND en leden van de rechterlijke macht

Wat is de cursusvorm?

De actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure bestaat uit een klassikale bijeenkomst van een dag.

Wie is/zijn de docent(en)?

Andrea Pool

Evert Bloemen

Wat leer je tijdens actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure?

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Benoemen welk beleid, regelgeving, jurisprudentie en IND-werkinstructies spelen bij medische aspecten in de asielprocedure;
 • Uitleggen wat de mogelijke medische problematiek en beperkingen bij asielzoekers zijn;
 • Toelichten hoe de internationale wet- en regelgeving rond medisch advies horen en beslissen in elkaar zit;
 • De werkwijze in de praktijk beschrijven aan de hand van de IND werkinstructie;
 • Beschrijven welke rechtsmiddelen en procestactiek tot je beschikking staan bij medische aspecten in de asielprocedure.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Kennis van het asiel- en vreemdelingenrecht wordt bekend verondersteld.

Wat ontvang je na afronding van actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure?

 • 5 PO (J). Deze cursus is door de NOvA erkend als PE cursus;
 • een bewijs van deelname.

Programma

Inhoud

 • Introductie;
 • Gezondheidsproblemen asielzoekers;
 • Medisch advies en medische beperkingen;
 • Werkinstructie: handelen IND en advocaat;
 • Werkinstructies 2014/10 en 2015/8;
 • Jurisprudentie medisch advies;
 • Forensisch medisch onderzoek en iMMO;
 • Medische informatie opvragen;
 • Jurisprudentie medisch steunbewijs;
 • EVRM medisch inclusief Dublin medische aspecten;
 • EHRM Paposhvili, WBV 2017/8;
 • Art. 64 Vw en werkinstructie 2018/16.

Sprekers

 • Andrea Pool

  Andrea Pool is advocaat bij Boulevard Heuvelink Advocaten. Zij is gespecialiseerd in asiel- en (regulier) vreemdelingenrecht. Voordat zij advocaat werd, was zij werkzaam als documentalist voor VluchtelingenWerk, waardoor zij veel ervaring heeft opgedaan in het verzamelen van specifieke (landen)informatie om een asielprocedure te onderbouwen. In haar praktijk is bijzondere aandacht voor de bijstand van minderjarigen en andere bijzonder kwetsbare groepen, waaronder asielzoekers met psychische problematiek. Naast het werk als advocaat geeft Andrea regelmatig cursussen aan onder andere VluchtelingenWerk en maatschappelijk werk.

 • Evert Bloemen

  Evert Bloemen is arts, niet praktiserend. Hij heeft zich toegelegd op het grensvlak van gezondheid(szorg) en vreemdelingenbeleid. Specifieke deskundigheidsgebieden zijn o.a. medische aspecten van de asielprocedure en het vreemdelingenbeleid, de medische gevolgen van martelingen, de zorg voor vluchtelingen in de GGZ en bij de huisartsenzorg. Daarover publiceert hij regelmatig in tijdschriften en boeken. Hij werkte tot aan zijn pensioen in 2022 als trainer en adviseur bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Daarnaast werkte hij langdurig als arts in de ambulante GGZ, waar hij zich met name bezighoudt met het behandelen van (veelal getraumatiseerde) asielzoekers en vluchtelingen. En vanaf de start in 2012 heeft hij vijf jaar bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) gewerkt als staflid. Hij heeft jarenlange ervaring met deze doelgroep en verzorgt nog steeds cursussen en trainingen, met name over het raakvlak van gezondheid en vreemdelingenrecht. Sinds 2007 is hij gastdocent bij de opleiding van asieladvocaten van OSR.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling