KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Wwft – augustus 2024

Actualiteiten Wwft – augustus 2024

Voldoet uw kantoor nog aan de verplichtingen uit de Wwft?

Eén van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notarissen- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de supranationale en nationale risico-analyses. Wat moet u daarin opnemen en hoe herkent u ongebruikelijke transacties? In de cursus ‘Actualiteiten Wwft’ op 27 augustus 2024 geeft Birgit Snijder-Kuipers antwoord hierop. Na afloop bent u in staat om uw risicobeleid te maken voor uw kantoor en weet hoe die cliëntgericht kunt toepassen.

Over deze cursus

De wetgeving op het gebied van anti-witwassen wijzigt snel. De wijzigingswet met betrekking tot de UBO-registers zal naar verwachting eind 2024 worden ingevoerd met gevolgen voor de toegankelijkheid van deze registers voor Wwft-instellingen zoals advocaten- en notariskantoren en accountantskantoren. Daarnaast zijn er steeds meer wijzigingen, al dan niet op grond van anti-witwasrichtlijnen. In 2022 is een nieuwe supranationale risico assessment (SNRA) gepubliceerd. In 2024 wordt een nieuwe national risk assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen en een NRA ter bestrijding van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw Wwft-beleid moet u zowel de SNRA als de NRA verwerken in het licht van uw praktijk. Concreet betekent dit dat u de vertaalslag moet maken naar uw hoog risicocliënten. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wie is mijn cliënt bij een doorverwijzing door een advocaat of andere adviseur? Hoe stelt u specifiek risicobeleid voor uw kantoor op? Hoe voert u cliëntenonderzoek uit? Hoe ver moet u gaan bij uw onderzoek naar de herkomst van gelden? Mag ik een kopie paspoort in mijn dossier bewaren? In deze cursus krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, vormt de basis voor uw anti-witwasbeleid. Eén van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Dat beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten.

Naast het opstellen van het risicobeleid is het van belang om oog te blijven houden voor risico’s en uw interne organisatie. Concreet betekent dat: oren en ogen goed openhouden en doorvragen waar nodig. Het is nodig om ongebruikelijke transacties te herkennen. In dit kader gaat de docent in op de meest gestelde vragen in de praktijk. Ook bespreekt ze de knelpunten en de terugmeldplicht met betrekking tot de beide UBO-registers (voor rechtspersonen/ondernemingen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening) in Nederland. Tot slot zal worden ingegaan op de compliance en audit functie binnen kantoor en de eisen die beroepsorganisaties stellen aan de Wwft-bestuursverantwoordelijke.

Na het volgen van de cursus bent u goed op de hoogte van de huidige wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat om praktisch Wwft-beleid te maken voor uw kantoor.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Risicobeleid
  • Cliëntenonderzoek
  • Bewaarplicht
  • Compliance officer en auditor

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, banken en andere Wwft-instellingen

Programma

Datum en tijd: dinsdag 27 augustus 2024 van 09:30 uur tot 12:45 uur

Sprekers

  • Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

    Birgit Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Snijder-Kuipers richt zich op de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. Zij is expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Snijder-Kuipers bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over de Wwft en is zij redacteur van het Werkboek WWFT en Handboek Wwft. Voor het CPO verzorgt zij regelmatig cursussen op het gebied van anti-witwaswetgeving en het ondernemingsrecht.

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling