KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Wet Bopz

Actualiteiten Wet Bopz

De ontwikkelingen in de (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg gaan snel en omdat de nieuwe wetgeving achterblijft, is het zaak de jurisprudentie op de voet te volgen. Daarbij wordt de samenloop met het stafrecht steeds prominenter en complexer. Ook daarom is het meer dan ooit van belang dat de advocaat – niet alleen in het Bopz-piket maar ook in het strafrecht –  op de hoogte is van de psychiatrische stoornissen en van relevante ontwikkelingen in de psychiatrie.

In deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de relevante ontwikkelingen in de Bopz-rechtspraak, de samenhang met het strafrecht en de wijze waarop die zijn ingebed in veranderingen in, en structuren van, zorg en dwang. Voorts krijgt u handvatten hoe om te gaan met het gedrag dat bij enkele specifieke stoornissen veelvuldig optreedt.

In deze cursus worden onderstaande onderwerpen behandeld:

Deel 1 – Actualiteiten Bopz / relatie met strafrecht; Actualiteiten (bereidheid tot opneming en verblijf; proportionaliteitstoets bij dwangopneming; geneeskundige verklaringen en Varbanov-kwesties; de ‘onafhankelijke’ psychiater en rolverdeling in de psychiatrie; bemoeizorg en beroepsgeheim; plaats van familie; noodmaatregelen en dwangbehandeling; nadere beperkingen en huisregels; klachtrecht en schadevergoeding).

Deel 2 – Ziekten en ziektebeelden (het psychiatrisch onderzoek; wils(on)bekwaamheid; samenloop van somatische en psychiatrische ziekten; betekenis van de DSM-IV-TR en de DSM 5; verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen en andere stoornissen), regels, waarschuwingen, tips & tricks in de omgang met cliënten met een bepaalde stoornis.

Deel 3 – Casus

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Sprekers

  • mr. drs. R.H. Zuijderhoudt

    Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt (1955) studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht en werd arts. Hij bekleedde ruim 20 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als psychiater als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis/RIAGG, en werkt nu deels als zelfstandig gevestigd psychiater, deels als gezondheidsrechtelijk adviseur en als gecertificeerd NMI – Mediator, procesbegeleider en coach in netwerkverband.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling