console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Vreemdelingenrecht en Asielrecht

Actualiteiten Vreemdelingenrecht en Asielrecht

Info

Het vreemdelingenrecht en het asielrecht zijn aan veel invloeden onderhevig. Politiek is geen stabiele factor, waardoor de regelgeving aan veel verandering onderhevig is – en er dus ook veel nationale jurisprudentie is; Europese Hoven worden door justitiabelen en rechters snel gevonden, en zorgen voor een constante stroom van nieuwe interpretaties van internationale verdragen; en tot slot verandert de situatie in de wereld om ons heen ook snel, met alle gevolgen van dien – denk aan klimaatvluchtelingen.

In één dag praten Marq Wijngaarden en Eva Bezem u bij over de belangrijkste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden van het afgelopen jaar (en soms iets langer). Wat is de nieuwe regelgeving, de nieuwe jurisprudentie, het nieuwe beleid voor bepaald (categorieën van) vreemdelingen?
Aan de orde komen bij asiel in ieder geval de Dublinverordening, de geloofwaardigheidsbeoordeling in het algemeen en die van bekeerlingen en LHBTI-ers in het bijzonder, veilige landen, en medische aspecten. In het reguliere deel komen in ieder geval aan de orde gezinshereniging, openbare orde, arbeidsmigratie en visa. Dit programma is niet volledig: we houden ruimte open voor de actualiteit.

Programma"

Programma

Datum en tijd: 20 november 2020, van 10:00 tot 17:30.

Persoon

Sprekers

  • Marq Wijngaarden

    Marq Wijngaarden is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

  • Eva Bezem

    Eva Bezem is gespecialiseerd in het migratierecht met zowel zakelijke als particuliere cliënten. Zij is expert op het gebied van gezinshereniging. Daarnaast specialiseert zij zich in arbeidsmigratie, met name startups en kunstenaars. Verder staat zij cliënten bij in kwesties rondom het nationaliteitsrecht, asielrecht en DUO-procedures omtrent inburgering. Eva heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en les gegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling