KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Theorie en praktijk interactief besproken vanuit arbeids-, migratie- en fiscaal perspectief

Je weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van? Is er onderscheid als er sprake is van een EU-bedrijf of een bedrijf van buiten de EU? En hoe zit het met het ruime werkgeversbegrip, werkgeversverplichtingen en boetes bij het niet naleven daarvan?

Alle dimensies van het (arbeids)migratierecht toegelicht door 4 experts!
In de praktijk blijkt dat één handeling ziet op zowel het migratierecht als het arbeidsrecht, maar dit heeft vanzelfsprekend ook fiscale gevolgen. Wat is de afgelopen 3 jaar de impact van de Europese Intra Company Transfer Richtlijn (ICT-richtlijn) op deze zaken geweest? Kan er bijvoorbeeld nog wel van de kennismigrantenregeling gebruik worden gemaakt, of moeten werknemers na drie jaar weer voor cooling-off periode naar het thuisland? En wat bepaalt nou of iets een intra-company transfer is of een kennismigrant?

Praktijkcasussen en interactie
De dynamiek tussen de verschillende rechtsgebieden/fiscaliteit komt tot leven door de behandeling van diverse praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor discussie en inbreng van casussen van de deelnemers zelf.

Na het volgen van deze cursus: 

 • Heb je een theoretisch en actueel overzicht van het arbeidsmigratierecht, het Wav boeterecht en het arbeidsrecht;
 • Ken je de fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke gevolgen die spelen bij vreemdelingen;
 • Kun je het geleerde goed toepassen in je dagelijkse praktijk.

Bestemd voor: advocaten en juristen actief in het vreemdelingen-, migratie- en arbeidsrecht.

Programma

09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 – 09:45 Welkom en introductie
B. (Bram) van Melle
09:45 – 10:30 Theoretisch kader arbeidsmigratierecht en Wav
 • Wie is een vreemdeling?
 • Structuur van de Wav
 • Wat is illegale tewerkstelling?
E. (Erik) Scheers
10:30 – 10:50 Arbeids- of kennismigratie – deel 1
 • Erkend referentschap in wetssystematiek en hoe te verkrijgen
 • Verblijf korter / langer dan 90 dagen
 • Verblijf als kennismigrant
 • Europese Blauwe Kaart
B. (Bram) van Melle
10:50 – 11:05 Pauze
11:05 – 12:00 Arbeids- of kennismigratie – deel 2
 • Overplaatsing binnen onderneming (ICT)
 • Regeling internationaal handelsverkeer
 • Overzicht en vergelijking mogelijkheden
B. (Bram) van Melle
12:00 – 12:40 Lunch
12:40 – 13:40 Grensoverschrijdend arbeidsrecht
 • Rome I
 • Detacheringsrichtlijn + herziening
 • Handhavingsrichtlijn
 • Nationale implementaties
 • Waadi-registratie
 • WagwEU en meldplicht postedworkers.nl
B.J. (Bart) Maes
13:40 – 13:50 Pauze
13:50 – 15:00 Internationaal belastingrecht, sociale zekerheid en pensioenen
 • 30%-regeling
 • Toepassing belastingverdragen
 • Europese regels sociale zekerheid
 • Pensioenen

C.L.J.R. (Carlo) Douven
15:00 – 15:10 Pauze
15:10 – 16:40 Casuïstiek behandeling en bespreking
B. (Bram) van Melle
C.L.J.R. (Carlo) Douven
E. (Erik) Scheers
B.J. (Bart) Maes
16:40 – 16:45 Einde

Sprekers

 • E. (Erik) Scheers

  Erik (Scheers Advocatuur immigration law) is specialist in Europees migratierecht en bestuurlijk sanctierecht. Na 10 jaar als jurist/procesvertegenwoordiger gewerkt te hebben bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en als stafjurist bij de Vreemdelingenkamer van rechtbank Amsterdam, heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur, eerst als (senior)advocaat bij Everaert Advocaten en daarna met zijn eigen kantoor, Scheers Advocatuur in Amsterdam. Sinds augustus 2019 is Scheers Advocatuur gevestigd in Den Haag. Erik is deskundig in gezinsherenigingszaken, in de verblijfsrechtelijke aspecten van het vrije personen- en dienstenverkeer binnen de Europese Unie en in boeteprocedures op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

 • B.J. (Bart) Maes

  Bart Maes is directeur van een van de toonaangevende Nederlandse advocatenkantoren op het gebied van bedrijfsimmigratie. Bart is gespecialiseerd in arbeidsrecht en internationale arbeidsmigratie en is al 20 jaar actief op dit gebied. Hij en zijn team bestrijken het volledige spectrum van het Nederlandse arbeidsrecht en het grensoverschrijdende arbeidsrecht, waardoor een compleet beeld ontstaat. Klanten zijn onder meer een breed scala aan grote multinationals die werkzaam zijn in de IT, telecommunicatie, bouw, de filmindustrie et cetera. Zijn kantoor, waarvan hij oprichter is, is in 2020 opgericht maar is een spin-off van Maes Staudt Advocaten dat in 2008 was opgericht. Het team van Maes Law bestaat nog steeds uit specialisten uit de Bredase vestiging van Maes Staudt Advocaten en onderhoudt de hoge normen.

 • B. (Bram) van Melle

  Bram van Melle is advocaat/partner bij Everaert Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en nationaliteitsrecht. Hij begeleidt werkgevers bij het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers en adviseert over het naleven van daarmee verband houdende werkgeversverplichtingen. Cliënten zijn overwegend buitenlandse concerns met vestigingen in Nederland, die managers, technische specialisten of trainees overplaatsen. In het verlengde hiervan adviseert en procedeert Bram in zaken waarin de Inspectie SZW boetes oplegt aan werkgevers wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen of overtreding van andere verplichtingen ten aanzien van het werken met buitenlandse werknemers. Voordat hij bij Everaert Advocaten begon, werkte Bram als jurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bram publiceert regelmatig in vaktijdschriften en is docent geweest voor de cursus Modern Migratiebeleid bij het CPO en OSR.

 • C.L.J.R. (Carlo) Douven

  Carlo Douven is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg in het fiscale recht. Hij is fiscaal expert op het gebied van oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht Inkomsten- en loonbelasting. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB niet-winst/LB. Hij heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam staan in diverse vakbladen voor fiscalisten (weekblad voor fiscaal recht, Beloning en Belasting, praktijkblad salarisadministratie), financiële planners (vakblad financiële planning) en pensioenspecialisten (pensioenmagazine, pensioen & praktijk). Hij is redacteur van het vakblad ‘Over de Grens’ van Fiscaal up to Date. Ook doceert hij als gastdocent aan universiteiten (universiteit van, Maastricht, Tilburg en Rotterdam), hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. Euroforum, Licent academy en Grensoverschrijdendwerken.nl). Hij verzorgt regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expat- en/of emigratiespel dat hij ontwikkeld heeft.

Editie(s)

 • vr 06 okt 2023
 • Van der Valk Hotel Veenendaal
 • Bastion 73
 • 3905 NJ
 • Veenendaal
Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling