KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

Het arbeidsrecht raakt op diverse punten aan het sociale zekerheidsrecht. Tijdens de cursus komen die sociale zekerheidsrechtelijke onderwerpen aan de orde die raken aan het arbeidsrecht.

Bij ontslag moet rekening worden gehouden met de Werkloosheidswet (WW). Sinds 1 januari 2016 zijn opbouw en wettelijke duur versoberd. Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid en de fictieve opzegtermijn, maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.

Bij ziekte en re-integratie kan de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in beeld komen. Door de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) zijn in de financiering van de regeling wijzigingen aangebracht die relevant zijn voor met name middelgrote en grotere werkgevers. De eerstejaars Ziektewetbeoordeling is geïntroduceerd. Hoe is de jurisprudentie dienaangaande? In de jurisprudentie zijn enkele belangwekkende uitspraken gedaan over de benadelingshandeling. Kan tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd?

Ten slotte worden ook de actualiteiten in de WIA besproken. OP 30 juni  2017 heeft de Centrale Raad een belangwekkende uitspraak gedaan over de inschakeling van een medische deskundige. Wat is het toetsingskader en hoe zijn de ontwikkelingen inde jurisprudentie geweest sinds die uitspraak? Het duurzaamheidsbegrip is van belang voor de IVA. Welke lijnen worden in de jurisprudentie getrokken? Dezelfde vraag wordt gesteld t.a.v. de inkomenseis, van belang voor de WGA. De loonsanctie vormt ook onderdeel van de cursus. Hoe kan de loonsanctie worden voorkomen en hoe kan de schade zoveel mogelijk worden beperkt?

Programma

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie 13.00 – 14.00 uur Afbouw WW en de reparatieregeling ‘voor het 3e WW-jaar – inkomenskorting en pensioen – gevolgen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid – de fictieve opzegtermijn – de startersregeling zelfstandigen 14.00 – 15.00 uur Actualiteiten in de jurisprudentie – verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname) – nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren 15.00 – 15.15 uur Pauze 15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie – arbeidsongeschiktheidsbegrip – premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW – jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling – de benadelingshandeling 16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie – Korosec en de medische deskundige – duurzaamheid IVA – inkomenseis WGA – inkomensverrekening WIA – loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA 17.15 uur Afsluiting

Sprekers

  • Mr. dr. P.S. Fluit

    advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht, auteur NDSZ (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid)

Editie(s)

  • do 28 nov 2019
  • Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  • Taurusavenue 12
  • 2132 LS
  • Hoofddorp
Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling