console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
€ 425,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht 2020

Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht 2020

Info

In deze cursus worden o.a. de actualiteiten in werknemersverzekeringen besproken, waarbij regelmatig de koppeling wordt gemaakt met het arbeidsrecht. Zo krijgt u een helder antwoord op de vraagstukken waar uw cliënt in de praktijk tegen aan kan lopen. Onder meer vragen rond re-integratie en de Werkwijzer Poortwachter, maar ook passende arbeid en ontslag tijdens WIA komen aan bod. Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en dan opnieuw uitvalt? Wat voor sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen? En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden?

De problematiek van de slapende dienstverbanden, de meest recente jurisprudentie daarover en ook de Compensatieregeling transitievergoeding worden toegelicht. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie rondom de Wajong 2015? 
Hoe staat het met de uitvoering van de aangekondigde voorstellen voor wijzigingen in de WIA (invoering van bijvoorbeeld een nieuw art 62a WIA) en wijzigingen in de RIV-toets (art 65 WIA)?
Met betrekking tot de ZW wordt o.a. behandeld de benadelingshandeling, de jurisprudentie over de BEZAVA, eigenrisicodragerschap en de ZW-criteria bij de Eerstejaarsherbeoordeling (EJZB) en daarna (bij hernieuwde uitval). Welke ZW-maatstaf geldt er bij hernieuwde uitval na een eerder doorlopen van einde wachttijd WIA? 

Rondom de WW er spelen vragen rondom het ontslag en verwijtbare werkloosheid en de plicht om passende arbeid te behouden en te aanvaarden.  Ook de reparatie van het derde WW-jaar (onderdeel van de WWZ) komt aan de orde.  De als het gevolg van de WAB ingevoerde premiedifferentiatie in de WW komt ook aan orde. 
De cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring hebben met het arbeidsrecht en die in de praktijk regelmatig tegen sociale zekerheidsvraagstuken aanlopen en zich verder op dit onderdeel willen verdiepen. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Programma"

Programma

Datum en tijd: 4 juni 2020, van 12:45 tot 17:15.

Persoon

Sprekers

  • Mr. P.S. Fluit

    Advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, mede-auteur van T & C Socialezekerheidsrecht, - deel WIA, auteur van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) – deel Werkloosheid

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Maastricht University

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling