KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Schuld- en Risicoaansprakelijkheid

Actualiteiten Schuld- en Risicoaansprakelijkheid

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 4.00 PO-punten

  Juridisch

 • NIVRE 4.00 punten

U krijgt een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 BW) en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW). Veel nieuwe rechtspraak van de HR en nieuwe literatuur.

Recente rechtspraak en literatuur worden besproken, in het bijzonder de impact en concrete toepassing daarvan in de praktijk. In één middag is uw kennis weer volledig up-to-date.

Onderwerpen en vragen die centraal staan:

 • De recente rechtspraak van de Hoge Raad over schuld- en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 en 6.3.2 BW): aansprakelijkheid voor eigen gedrag, voor andermans gedrag en voor zaken
 • Van schuld naar risico en weer terug?
 • De rol van de Kelderluik-factoren
 • De hoedanigheid van partijen
 • Beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid: een steekhoudend verweer?
 • Zijn de grenzen van aansprakelijkheid bereikt? Waar liggen nog kansen?
 • Belangrijkste bevindingen proefschrift ‘Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren’
 • Verzekeren of juist niet?

Hoofdlijnen jurisprudentie: nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad
Aan de hand van diverse arresten van ons hoogste rechtscollege worden de huidige hoofdlijnen geschetst. Niet iedere letselschade toebrengende gedraging levert een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW op. Wanneer is aansprakelijkheid nu wel of juist niet aan de orde?

In belangwekkende arresten over de aansprakelijkheid voor ondergeschikten (NJ 2017/467) en opstallen (RvdW 2017/1278) heeft de Hoge Raad de lijnen op het gebied van de aansprakelijkheid voor personen en zaken nader uitgezet. Het gaat om rechtspraak die direct van invloed is op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van alledag. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan relevante lagere rechtspraak.

Bronnen van verhoogd gevaar
Schade schuilt in een klein hoekje. Gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren vormen stuk voor stuk ‘bronnen van verhoogd gevaar’. Wie draagt er in het geval van schade de aansprakelijkheid? De wetsartikelen op dit gebied (art. 6:173 BW tot en met 6:175 BW, art. 6:179 BW en art. 6:181 BW) bieden uit zichzelf onvoldoende duidelijkheid over deze belangrijke ‘wie-vraag’ binnen het aansprakelijkheidsrecht. Tijdens de cursus wordt deze vraag beantwoord.

Verzekeren of niet?
Met de vraag naar aansprakelijkheid hangt samen de vraag wie er goed aan doet zich te verzekeren met het oog op te ontvangen schadeclaims. Potentieel aansprakelijken sluiten nu vaak ‘voor de zekerheid’ maar een verzekering af, zodat (onnodige) dubbele verzekeringslasten op de loer liggen.

Meer duidelijkheid over kwalitatieve aansprakelijkheid
Het in 2018 verschenen proefschrift van docent Arvin Kolder biedt een steviger houvast bij het vraagstuk wie wanneer een kwalitatieve aansprakelijkheid draagt. Tijdens de masterclass passeren de belangrijkste bevindingen van zijn promotieonderzoek de revue.

Deze masterclass geeft een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 BW) en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW). Recente rechtspraak en literatuur worden besproken, in het bijzonder de impact en concrete toepassing daarvan in de praktijk. In één middag is uw kennis weer volledig up-to-date.

Stuur uw eigen praktijkcasus in!
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de masterclass uw vragen en casus in te sturen. Deze worden dan tijdens deze middag behandeld door de docent. U kunt uw vragen sturen naar:
klantenservice[at]kerckebosch.nl.

Sprekers

 • prof. mr. dr. Arvin Kolder
  Advocaat
  Kolder Vorsselman Advocaten

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht

Programma

woensdag 16 december 2020

12:00 – 12:15
Vanaf 12.00 uur staat de verbinding open
12:15 – 12:20
Inloggen, ontvangst deelnemers en techniektest
12:20 – 12:30
Welkom, voorstellen en toelichting op het programma
12:30 – 14:00
Aansprakelijkheid voor eigen gedrag (art. 6:162-166 BW)

 • Onrechtmatigheid
 • Causaal verband
 • Toerekening
 • Relativiteit
 • Groepsaansprakelijkheid
 • Lichamelijke en/of geestelijke tekortkomingen
14:00 – 14:15
Pauze
14:15 – 15:30
Aansprakelijkheid voor andermans gedrag (art. 6:169-172 BW)

 • Kinderen
 • Ondergeschikten
 • Zelfstandige hulppersonen
15:30 – 15:45
Pauze
15:45 – 17:00
Aansprakelijkheid voor zaken (art. 6:173-184 BW)

 • Roerende zaken
 • Opstallen, openbare wegen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Dieren
 • De bedrijfsmatige gebruiker
17:00
Sluiting en napraten

Sprekers

 • prof. mr. dr. Arvin Kolder

  Advocaat

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling