KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Relatievermogensrecht (Huwelijks-, Partnerschaps- en Samenlevingsvermogensrecht)

Actualiteiten Relatievermogensrecht (Huwelijks-, Partnerschaps- en Samenlevingsvermogensrecht)

INLEIDING

Het relatievermogensrecht is sterk in ontwikkeling. Dit blijkt vooral uit de in 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen en de in 2020 in werking getreden Wet herziening partneralimentatie, alsmede uit de grote hoeveelheid jurisprudentie van de Hoge Raad hierover, waarmee de behoefte aan een actualiteitencursus is gegeven. Bovendien wordt in de literatuur en in de rechtspraktijk steeds vaker de vraag gesteld of de rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden niet meer en vaker moet worden gelijkgesteld met de rechtspositie van echtgenoten en geregistreerde partners. In de cursus Actualiteiten Relatievermogensrecht gaat het vooral om actualiteiten betreffende overeenkomsten en verschillen tussen de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijk en geregistreerd partnerschap enerzijds en die van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen anderzijds (dus de geformaliseerde relatie enerzijds en de informele relatie anderzijds).

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten, (kandidaat-)notarissen, rechters, mediators en andere belangstellende juristen; mate van ervaring is minder relevant, nu het om een actualiteitencursus gaat.

Niveau is verdieping.

Programma

Wettelijke regeling van en recente rechtspraak van de Hoge Raad over de volgende onderwerpen:

  • Rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur
  • Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen)
  • Verdeling ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschap, verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW, vergelijking echtgenoten en geregistreerde partners enerzijds met ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden anderzijds
  • Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot (echt)scheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening, alsmede Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022, vergelijking met samenlevingscontract
13.00 – 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 – 15.30 Deel I
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 17.45 Deel II
17.45 Afsluiting

Sprekers

  • Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

    Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie- en Erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU), verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht (CNR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016)

Editie(s)

Reviews over cursussen van Instituut voor Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling