KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Personen- en Familierecht

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Specialisatiecursus gericht op beroepsbeoefenaren die geregeld zaken op dit rechtsgebied behandelen.

De onderwerpen die worden behandeld zijn: nieuwe en toekomstige wetgeving op het gebied van gezag, positie transgenders, naamrecht en draagmoederschap, alsmede ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van afstamming en adoptie, gezag, omgang en informatie, naamrecht, geslacht x, draagmoederschap en eventuele nieuwe rechtspraak en wetgeving die in de loop van 2022 zal worden aangekondigd of gepubliceerd op het gebied van het personen- en familierecht. (niet ingegaan wordt op kinderbeschermingsmaatregelen, alimentatie en huwelijksvermogensrecht)

De cursus is bestemd voor beroepsbeoefenaren die geregeld zaken behandelen op het terrein van het personen- en familierecht of daarover adviseren. In de cursus zal worden ingegaan op diverse recente ontwikkelingen op het vakgebied. Een gedegen basiskennis van het personen- en familierecht is om die reden noodzakelijk om profijt te kunnen hebben van de stof die wordt behandeld.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de relevante recente ontwikkelingen in rechtspraak, beleid en wetgeving op het gebied van genoemde subonderdelen van het personen- en familierecht en kunt u deze duiden in het licht van ontwikkelingen in de juridische vormgeving van gezinnen in Nederland anno 2022.

  • U kunt cliënten adviseren over de eventuele stappen die zij moeten zetten om hun ouderrol gezamenlijk of juist als enkele ouder vorm te kunnen geven;
  • U bent bekend met de huidige criteria aan de hand waarvan de rechter oordeelt over vraagstukken op het gebied van ouderschap en de daaraan gekoppelde rechtsgevolgen;
  • U kunt nieuwe wetgeving toepassen en anticiperen op voorgenomen beleid en toekomstige wetgeving.

Programma

Datum en tijd: donderdag 30 november 2023, van 13.00 – 17.30 uur

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Sprekers

  • prof. mr. dr. E.C.C. Punselie

    Lies Punselie, gastdocent Afdeling jeugdrecht van de Universiteit Leiden, raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, docent IMFO en andere aanbieders van postacademisch onderwijs, publiceert geregeld op het terrein van het personen en familierecht in uitgaven van Wolters Kluwer (Groene Serie, T&C, Het hedendaags personen- en familierecht, EB, RFR en FJR) en SDU (Jeugdrecht en Jeugdhulp, Kennisbank personen- en familierecht en SDU Commentaar personen- en familierecht).

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling