KiesUwCursus
€ 595,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Actualiteiten Mensenhandel

Actualiteiten Mensenhandel

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

Toelichting:
De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:

 • Rechtspraak
 • Overheidsbeleid
 • OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
 • Ontwikkeling van het fenomeen en invloeden van migratie(beleid)
 •  Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
 • Aspecten van migratierecht
 • Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Niveau
Verdiepingsniveau: minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

Doelgroep
De cursus richt zich onder meer op juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.  

Erkenning
Juridisch PAO Leiden is een door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend opleidingsinstituut. U kunt de actualiteitencursus Mensenhandel als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR vreemdelingenrecht te voldoen. 

Inclusief het boek: De handelseditie van het proefschrift van Luuk Esser (over mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht)

Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Programma

Vrijdag 20 november 2020

09:30 uur: Opening dagvoorzitter
09.45 uur: Mensenhandel vanuit criminologisch perspectief
Masja van Meeteren
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenhandel
Luuk Esser
12.15 uur: Lunch
13.15 uur: Uitdagingen bij de berechting van mensenhandel
Kees Klomp
14.30 uur: Uitdagingen in de opsporing en vervolging van mensenhandel
Els Martens
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Het slachtoffer in het strafproces
Annet Koopsen
16.45 uur: Einde

Sprekers

 • mr. L.B. Esser

  Universitair docent straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden

 • mr. A. Koopsen

  Advocaat, Advocatenkantoor Oudegracht

 • mr. C. Klomp

  Senior rechter Rechtbank Amsterdam

 • dr. M.J. van Meeteren

  Universitair hoofddocent Criminologie Universiteit Leiden

 • mr. E. Martens

  Officier van justitie Openbaar Ministerie

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling