KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Mensenhandel 2018

Actualiteiten Mensenhandel 2018

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:

 • Rechtspraak
 • Overheidsbeleid
 • OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
 • Ontwikkeling van het fenomeen in invloeden van migratie(beleid)
 • Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
 • Aspecten van migratierecht
 • Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Programma

09.00 – 09.30 uur:

Ontvangst met koffie/thee

09.30 – 09.45 uur:

Opening door de dagvoorzitter, mw. dr. M.J. van Meeteren

09.45 – 11.00 uur:

Mr. H.J. Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Algemene inleiding

De aanpak van mensenhandel

11.00 – 11.15 uur:

Pauze

11.15 – 12.15 uur:

Mr. L.B. Esser

De strafbaarstelling van mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht (art. 273f Sr)

12.15 – 13.00 uur:

Lunch

13.00 – 14.00 uur:

Mr. L.B. Esser

Een nadere blik op artikel 273f Sr en de rechtspraak.

14.00 – 15.00 uur:

Mw. mr. J. de Boer

OM-beleid en uitdagingen voor de opsporing, vervolging en berechting

15.00 – 15.15 uur:

Pauze

15.15 – 16.30 uur:

Mw. mr. A. Koopsen

Aan de orde komen de Aanwijzing Mensenhandel en de Aanwijzing Slachtofferzorg, de EU-mensenhandelrichtijn ( Richtlijn 2011/36/EU), de Slachtofferrichtlijn ( Richtlijn 2012/29/EU) en de wet- en regelgeving omtrent verblijfsrechtelijke aspecten voor slachtoffers van mensenhandel, waaronder de B8.3 regeling. Ook zal aandacht worden besteed aan de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

16.30 – 17.00 uur:

Discussie, vragen en afsluiting door de dagvoorzitter

Sprekers

 • Mw. dr. M. van Meeteren

  universitair hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Leiden (tevens dagvoorzitter)

 • Mw. mr. J. de Boer

  Senior officier van justitie, Openbaar Ministerie Landelijk Parket

 • Mr. H.J. Bolhaar

  Nationaal Rapporteur Mensenhandel

 • Mr. L.B. Esser

  Universiteit van Leiden

 • Mw. mr. A. Koopsen

  advocaat Advocatenkantoor Oudegracht te Alkmaar

 • Mw. mr. E. Martens

  officier van justitie bij het Arrondissementsparket Arnhem

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling