KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht (e-learning)

Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht (e-learning)

Editie 2023-2024

Als jeugdrechtadvocaat moet u op de hoogte blijven van de ont­wikkelingen in het jeugdstraf(proces)recht, om uw jeugdige cliënt zo goed mogelijk bij te kunnen staan. De afgelopen jaren heeft het jeugdstraf(proces)recht een aantal wijzigingen ondergaan, onder andere door de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, nieuw beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de inwerkingtreding van de Wet tenuit­voerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB). Daarnaast heeft het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in 2019 een belangrijk General Comment gepubliceerd, dat jeugdrechtadvocaten kunnen gebruiken in pleidooien met betrekking tot de inverzekering­stelling, voorlopige hechtenis en straftoemeting. Daarnaast heeft het Kinderrechtencomité in 2022 dringende adviezen gepubliceerd in zijn Concluding Observations. Deze en andere ontwikkelingen komen aan de orde in deze cursus. Bovendien wordt recente jurisprudentie besproken. Ook is een aantal wetsvoorstellen verschenen, dat het jeugdstrafrecht opnieuw zal wijzigen. Ten slotte heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een aantal belangrijke vraagstukken, zoals de beoordeling van DNA-bezwaarschriften. Al deze onderwerpen komen in deze cursus aan bod.

Deze cursus is bedoeld voor de advocaat die op zoek is naar kennis over de huidige stand van zaken in het jeugdstraf(proces)recht en de toekomst. Verdeeld over vier blokken komen ontwikkelingen in het internationale kinderrechtenkader (Blok A), wijzingen in het formele en materiële jeugdstrafrecht (Blok B en C) en overige ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot beleid en wetgeving (Blok D) aan de orde.

Deze juridische nascholing bestaat uit de volgende blokken:

  • Blok A Internationale kinderrechten
  • Blok B Formeel jeugdstrafrecht
  • Blok C Materieel jeugdstrafrecht
  • Blok D Wetsvoorstellen/ontwikkelingen

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • heeft u inzicht in het huidige jeugdstraf(proces)recht en adolescentenstrafrecht;
  • heeft u kennis over internationale ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht;
  • bent u op de hoogte van ontwikkelingen in beleid, onderzoek, wetgeving en rechtspraak op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht en het adolescentenstrafrecht.

Programma

De eLearning van JurisDidact is geen webinar. Bij een live webinar dient u in te loggen op het aanvangstijdstip van de webinar. Bij JurisDidact kunt u 24/7 inloggen op de eLearning, wanneer u het schikt. Bij eLearning bent u dus niet gebonden aan tijd en plaats. U kunt gebruikmaken van de online omgeving zolang de cursus op de website van JurisDidact wordt vermeld (cursussen zijn actueel).

Docent(en)

  • Marije Jeltes

    Mr. drs. M. Jeltes was tot 1 augustus 2021 docent en onderzoeker in de afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Per 1 september 2021 is zij als beleidsadviseur werkzaam bij Stichting Halt. Zij is daarnaast lid van de Afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, (kinder)rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam en de rechtbank Rotterdam en dertien jaar lang (jeugd)strafrechtadvocaat geweest. Zij doceert regelmatig aan advocaten, medewerkers van gecertificeerde instellingen, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen. Marije publiceert regelmatig over het (jeugd)strafrecht.

Reviews over cursussen van JurisDidact

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling