KiesUwCursus
€ 295,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 2020

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 2020

Deze actualiteitencursus bestrijkt alle relevante onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, dus de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW, die ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap. Ook het samenlevingsvermogensrecht komt aan de orde. Waar nodig worden verbindingen gelegd met het algemene vermogensrecht. De recentste ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad en de wetgeving worden behandeld. Uiteraard staat, wat de wetgeving betreft, de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen centraal.

Thema’s die aan bod komen:

  • de voorhuwelijkse eenvoudige gemeenschap valt merkwaardigerwijs in de nieuwe huwelijksgemeenschap, dit in afwijking van de hoofdregel van de nieuwe wet, die inhoudt dat niet alleen erfrechtelijke verkrijgingen en giften, maar ook aanbrengsten ten huwelijk privé blijven op grond van art. 1:94 lid 2 BW;
  • de rechtspositie van de echtgenootondernemer, de gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen en de redelijke vergoeding op grond van art. 1:95a BW;
  • de verhaalsaansprakelijkheid of uitwinbaarheid van goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren, ter zake van een privéschuld van een echtgenoot en de verdeling van de executieopbrengst tussen de schuldeiser en de echtgenoot/nietschuldenaar op grond van art. 1:96 lid 3 BW;
  • de reminiscentie aan de in 2012 afgeschafte gemeenschap van winst en verlies op grond van de draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW;
  • de wijziging van art. 61 Fw op grond van art. II van de nieuwe wet en de drie overgangsbepalingen op grond van art. IV van de nieuwe wet.

Programma

12:30 uur: Ontvangst met broodjes
13:00 uur: College 1
14:30 uur: Pauze
14:45 uur: College 2
16:15 uur: Pauze
16:30 uur: College 3
18:00 uur: Avondmaaltijd
18:45 uur: College 4
20:15 uur: Einde

Sprekers

  • Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

    hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling