KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Huurrecht Woonruimte 2023

Actualiteiten Huurrecht Woonruimte 2023

Veel actualiteiten in het Huurrecht! Op deze nieuwe actualiteitencursus Huurrecht Woonruimte bespreekt docent Jaap Dammingh onder meer op de volgende onderwerpen:

• Actualiteit rond het Wetsvoorstel Afschaffing tijdelijke huurcontracten
• Ontbinding: actualiteiten en jurisprudentie (o.m. de rol van vroegsignalering schuldhulpverlening)
• Ontbinding wegens verboden onderverhuur
• Tijdelijke verhuur van woonruimte (Wet Doorstroming Huurmarkt): knelpunten in de praktijk
• Doelgroepcontracten (art. 7:274a e.v. BW)
• Wanneer mogen woningcorporaties woonruimte tijdelijk verhuren
• Beëindiging huur vanwege ‘dringend eigen gebruik’ (actuele rechtspraak)
• Renovatie met o.a. de verhuiskostenvergoeding
• Boetebeding en de Richtlijn oneerlijke bedingen
• Contractuele (en wettelijke) medehuur
• De Wet Goed verhuurderschap
Na deze cursus bent u weer volledig up to date voor zover het wetgeving en rechtspraak betreft.

Programma

12.00 uur Welkom en inlooplunch

12.30 uur Start cursus met korte intro en inventarisatie wensen deelnemers

 • Kennismaking en de inventarisatie van uw wensen
12.40 uur Actualiteiten Huurrecht – deel 1

 • Ontbinding: op welke wijze en conflicten – actualiteiten en jurisprudentie
 • Ontbinding wegens verboden onderverhuur
 • Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt)
14.00 uur Koffie- en thee pauze

14.15 uur Actualiteiten Huurrecht – deel 2

 • Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurcontracten – Wet Covid 19
 • Het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 B
 • Doelgroep contracten (art. 7:274a e.v. BW)
 • Andere ‘diplomatenclausule’ (7:274 lid 2)
 • Wanneer Corporaties tijdelijk mogen verhuren en wanneer niet
15.30 uur Koffie- en theepauze

15.45 uur Actualiteiten Huurrecht – deel 3

 • Uitbreiding Leegstandwet
 • ‘Dringend eigen gebruik’
 • Renovatie met o.a. de verhuiskostenvergoeding
 • Wijze van beëindiging en conflicten hierover
 • Boetebeding en de Richtlijn oneerlijke bedingen
 • Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
 • Contractuele (en wettelijke) medehuur
 • Wetsvoorstel – art. 7:228 lid 1 BW: Huur voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op afgesproken einddatum en de twee amendementen: 1. Schriftelijke kennisgeving (= geen opzegging) 2. Tussentijdse opzegging (door huurder)
 • Daar waar relevant aandacht voor de 3 principiële uitspraken van 2 februari (!) 2022 van de Grote Kamer van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: in bestuursrechtelijke zaken moet de rechter uitvoeriger toetsen of een door de overheid genomen besluit ‘evenredig’ genomen is.
17.00 uur Einde cursus

Sprekers

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Editie(s)

Reviews over cursussen van Lexlumen

Wat vonden uw vakgenoten?

Bert Lassche

Goede training, echter het lijkt erop alsof met deze online training voldaan wordt aan de opleidingseis voor de Wwwft, waarvoor echter, tenzij ik dat verkeerd zie, 2 uur / opleidingspunten vereist zijn

Edy Hoogendam

Zeer goede docent en actueel voor mijn praktijk

8.0
2 totaal
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling