KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht

Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht

In de cursus worden zowel algemeen-goederenrechtelijke als zekerheidsrechtelijke onderwerpen behandeld. Na een bespreking van de recente wetgeving op deze terreinen komt de jurisprudente van de Hoge Raad aan de orde. De cursus behandelt deze niet als op zichzelf staand, maar geïntegreerd in enkele thema’s zodat ontwikkelingslijnen zichtbaar worden. Aan bod komen onder meer:

  • het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken en de natrekkingsregel;
  • verkrijgende verjaring bij bezit te goeder trouw of niet te goeder trouw;
  • recente ontwikkelingen op het terrein van de stille verpanding van vorderingen op naam;
  • het eigendomsvoorbehoud in botsing met andere zekerheidsrechten (pandrecht, bodemrecht) na het arrest inzake Rabobank-Reuser;
  • onoverdraagbaarstellingen en Wetsvoorstel Opheffing Verpandingsverboden.

De cursus van vier uur kent een interactieve opzet; behandeling van de materie door de docent wordt afgewisseld met beantwoording en bespreking van opdrachten.

Programma

Actualiteiten Goederen- en Zekerhedenrecht

11 april 2019 of 21 november 2019
13.00 – 17.30 uur

Sprekers

  • Arthur Salomons

    Arthur Salomons (1964) studeerde Rechten en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na enkele jaren als Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad te hebben gewerkt promoveerde hij in 1997 op een proefschrift over derdenbescherming bij roerend goed. Sinds 1997 is hij werkzaam als hoogleraar privaatrecht aan de UvA. Sinds 2014 maakt hij deel uit van het bestuur van de jurdische faculteit van de UvA en fungeert hij als onderwijs- en opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Amsterdam. Hij doceert de vakken Goederenrecht, European Property Law, Kunt en Recht en Financiering en Zekerheid. Zijn onderzoek richt zich op Nederlands goederen- en kunstrecht en de Europeanisering daarvan.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling