KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten flex-werkers*

Actualiteiten flex-werkers*

 • Uitzendkrachten
 • Detacheringsconstructies
 • Payrollondernemingen
 • Personeel-brokers/Tussenpersonen
 • ZZP-ers

Eén van de doelstellingen van de Wwz was het creëren van meer doorstroom van flexibel werk naar vaste arbeid. Tot nu toe is gebleken dat dit niet is gelukt. Er lijkt eerder sprake te zijn van juist een toename van flex-contracten (uitzend / detachering / payrolling / oproep / nul-uren). Tegelijkertijd veroorzaakt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de nodige verwarring over welke partij onder welke voorwaarden nog werkzaam kan zijn als opdrachtnemer onder een overeenkomst van opdracht en wanneer sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. En het Care4Care-arrest toont pijnlijk aan dat er wel degelijk sprake is van een uitzendovereenkomst tussen de payrollonderneming en de beoogd werknemer met als gevolg dat ook payrollondernemingen (in beginsel met terugwerkende kracht) pensioenpremies moeten gaan afdragen. Kortom, de huidige situatie rondom flex-werkers roept zeer veel vragen op. Niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied, maar ook in verband met de daarmee samenhangende fiscale en pensioenrechtelijke kwesties.

Tijdens deze cursus krijgt u van drie zeer ervaren experts in deze materie een goed en compleet overzicht van alle actuele ontwikkelingen rondom flex-werk. De belangrijkste juridische aspecten en jurisprudentie worden daarbij besproken, zodat u na het volgen van deze cursus weer helder op het netvlies heeft hoe te handelen wanneer u te maken krijgt met flex-werkers.

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs/arbeids)juristen

Programma

09.00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Arbeidsrechtelijke aspecten van flex-werkers deel 1

In dit eerste deel van de cursus wordt ingegaan op de verschillende vormen van flexarbeid:  

– Oproepkrachten: wat zijn de arbeidsrechtelijke risico’s in verband met loondoorbetaling en ontslag en hoe kunnen deze het beste worden voorkomen?
–  Uitzendkrachten: wanneer is de cao voor uitzendkrachten van toepassing en wat is daarin bepaald? Hoe zit het met loondoorbetaling en ontslag? Wat zijn de risico’s voor inleners en hoe kunnen deze het beste worden voorkomen?
– (Intra-groep) payroll krachten: wat betekent het Care4Care arrest voor huidige en nieuwe payroll constructies? Kan de Ontslagregeling met het Care4Care arrest omzeild worden?
– ZZP-ers: wat is het effect van de Wet DBA op de arbeidsrechtelijke positie van ZZP-ers? Zullen zij sneller dan voorheen als werknemer worden gezien en hoe kan dit het beste worden voorkomen?

 mr. C. (Cara) Pronk

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Arbeidsrechtelijke aspecten van flex-werkers deel 2

In het tweede deel van de cursus wordt dieper ingegaan op enkele specifieke onderwerpen zoals:

– Ziekte en gelijke beloning
– Welke risico’s zijn er en hoe kan men daarmee het beste omgaan?
– Grensoverschrijdende detacheringen, ook bij de inlenersaansprakelijkheid vanuit civiel perspectief.

 mr. C. (Cara) Pronk

12.45 – 13:30 uur
Lunch 

13:30 – 15:00 uur
Fiscale aspecten van flex-werk

– Wet DBA: kan een opdrachtnemer nu wel of niet zonder risico’s worden ingehuurd? Wanneer is het verstandig gebruik te maken van de modelovereenkomst van de Belastingdienst? En welke risico’s loopt de inhuurder bij inhuur van zzp’ers via een tussenkomstbureau of via bemiddeling? Wanneer is er sprake van een fictieve dienstbetrekking?
– Inlenersaansprakelijkheid: wanneer doet deze aansprakelijkheid zich voor? Hoe kan je de risico’s verkleinen? Hoe zit het met de inlenersaansprakelijkheid bij gebruik van buitenlandse uitzendbureaus / detacheerders?
– Hoe zit het met de afdracht van loonheffingen bij detachering, payrolling, oproep of nul-uren contracten? Hoe vindt de sectorindeling plaats (o.m. uitspraak Hoge Raad van 4 november 2016 over indeling payroll bedrijf)?

drs. L. (Linda) Jansen

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Pensioenrechtelijke aspecten van flex-werkers

– Zijn payrollondernemingen, sinds het Care4Care-arrest, gehouden zich aan te sluiten bij StiPP? Waren zij dat in het verleden ook? Hoe dan om te gaan met premievorderingen die betrekking hebben op het verleden?
– In welke gevallen hoeven bedrijven zich niet aan te sluiten bij StiPP? Wanneer bestaat recht op vrijstelling van verplichte aansluiting bij StiPP? In hoeverre kan StiPP onverplicht vrijstellingen van verplichte aansluiting geven? En dreigt geen overlap met andere verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen?
– Kan met terugwerkende kracht de niet ingehouden werknemersbijdragen worden teruggehaald bij  werknemers? Hoe zit het met de premieverdeling naar het heden toe?
– Wat gebeurt er als een uitzendonderneming besluit zich niet te melden bij StiPP en StiPP zich ook niet meldt bij de uitzendonderneming?

mr. J.W. (Jorn) de Bruin

Sprekers

 • J.W. (Jorn) Bruin

  Advocaat Pensioenrecht, Van Doorne, Amsterdam. Jorn de Bruin adviseert met name werkgevers en pensioenuitvoerders op het gebied van pensioenrecht.

 • L. (Linda) Jansen

  Adviseur, Van Doorne. Belastingadviseur, LJT Consultancy.

 • C. (Cara) Pronk

  Cara is advocaat bij vanDoorne en maakt deel uit van het internationale Arbeidsrechtteam. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. In haar praktijk legt zij zich toe op grensoverschrijdende arbeid, collectief- en individueel ontslag, fusies en overnames en Europese medezeggenschapsvraagstukken.

  Cara is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, de Employment and Industrial Relations Law Committee van de International Bar Association (IBA) en de European Employment Lawyers Association (EELA).

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling