KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten economische migratie

Actualiteiten economische migratie

“Toenemende Europeanisering en een weerbarstige handhavings- en uitvoeringspraktijk”

In deze actualiteitencursus Economisch Migratierecht bespreken dr. De Lange en dr. Krop de Europese en nationale ontwikkelingen ten aanzien van de toelating van vreemdelingen tot de nationale arbeidsmarkt, in loondienst dan wel als zelfstandige. Niet alleen toelating, maar ook voortgezet verblijf komt aan de orde.

Op Europees niveau nadert de nieuwe EU Blue Card richtlijn voltooiing. Deze richtlijn kan op den duur de kennismigrantenregeling volledig gaan vervangen. Daarnaast worden andere recente richtlijnen (Intra-company transfer en de single permit richtlijn) steeds vaker toegepast in Nederland, wat de nodige praktijkproblemen met zich meebrengt.

Recent onderzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een gebrek aan handhaving van de Kennismigrantenregeling laten zien. De IND heeft naar aanleiding daarvan een aantal wijzigingen doorgevoerd en de handhaving geïntensiveerd. De handhaving van deze regeling, en de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen komen aan de orde. Deze en andere aanhoudende veranderingen  in regelgeving en praktijk kunnen grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

Doelstellingen:

  • Inzicht bieden in de uitvoeringspraktijk van de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen, de regels én de praktijk voor onder andere concernoverplaatsingen, kennismigranten en zelfstandigen, ook in het licht van het Unierecht en het recht op privéleven (artikel 8 EVRM).
  • ‘Tips & Tricks’ voor toelating en verblijf van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Actualiseren van de kennis op het gebied van de handhaving van Wav (gvva, illegale tewerkstelling) en de kennismigrantenregeling.

Programma

Datum: 15 november 2018
Inloop: vanaf 12.30 uur
Cursus: van 13.00 – 17.30 uur

Sprekers

  • Dr. Mr. P.J. Krop

    advocaat te Amsterdam, Kroes Advocaten

  • Dr. mr. T. de Lange

    universitair docent migratierecht, Universiteit van Amsterdam

Editie(s)

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling