console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Actualiteiten economisch migratierecht

Online cursus Actualiteiten economisch migratierecht

Info

“Toenemende Europeanisering en een weerbarstige handhavings- en uitvoeringspraktijk”

In deze actualiteitencursus Economisch Migratierecht bespreken dr. De Lange en dr. Krop de Europese en nationale ontwikkelingen ten aanzien van de toelating van vreemdelingen tot de nationale arbeidsmarkt, in loondienst dan wel als zelfstandige.

Sinds enige tijd is de IND veel meer gericht op handhaving. Erkenning als refent is lastiger geworden, er vinden bedrijfsbezoeken plaats en er worden meer sancties opgelegd. De sancties kunnen waarschuwingen zijn, maar ook boetes en zelfs intrekking van het referentschap. De handhaving van deze regeling, en de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen komen aan de orde. Deze en andere aanhoudende veranderingen  in regelgeving en praktijk kunnen grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

Doelstellingen van de cursus:

  • Inzicht bieden in de Europeesrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmigratie. Welke ontwikkelingen komen eraan en wat zal de invloed zijn op de Nederlandse praktijk?
  • Inzicht bieden in de Nederlandse uitvoeringspraktijk van de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen, de regels én de praktijk voor onder andere concernoverplaatsingen, kennismigranten,zelfstandigen en andere vormen van arbeidsmigratie, ook in het licht van het Unierecht
  • ‘Tips & Tricks’ voor toelating tot en verblijf van vreemdelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Actualiseren van de kennis op het gebied van de handhaving van de Wav (gvva, illegale tewerkstelling) en de kennismigrantenregeling.

Doelgroep

Advocaten, arbeidsrechtadviseurs, hoofden HRM multinationals en internationale organisaties

Programma"

Programma

Datum en tijd: donderdag 3 juni 2021, van 13:00 – 16:30 uur

Persoon

Sprekers

  • dr. Mr. P.J. Krop

    Advocaat te Amsterdam, Kroes Advocaten

  • prof. mr. T. de Lange

    Hoogleraar Europees Migratierecht, Radboud Universiteit

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Spreker
Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling