KiesUwCursus
€ 545,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Actualiteiten consumentenkoop

Actualiteiten consumentenkoop

In deze actualiteitencursus zal het consumentenkooprecht worden besproken tegen de achtergrond van twee maatgevende ontwikkelingen. Enerzijds raakt het consumentenkooprecht in toenemende mate vereuropeaniseerd, zoals blijkt uit de Richtlijn consumentenrechten, Richtlijn garanties bij koop en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. In het verlengde hiervan heeft de Nederlandse rechter een actievere rol toebedeeld gekregen. Anderzijds is de wijze waarop consumenten producten en diensten afnemen ingrijpend gewijzigd, met name door het meer alledaags worden van online-bestellingen. Er zal in deze cursus bijzondere aandacht uitgaan naar de wisselwerking tussen het consumentenkooprecht, het algemeen vermogensrecht en de genoemde Unierechtelijke richtlijnen. Naast de onderstaande onderwerpen zal uiteraard uitgebreid worden stilgestaan bij actuele hogere en lagere jurisprudentie.

Reikwijdte consumentenkoop

 1. Wanneer is sprake van koop, consumentenkoop, een overeenkomst op afstand, een overeenkomst buiten de verkoopruimte of huurkoop/ koop op afbetaling?
 2. Ambtshalve kwalificatie (in verstekzaken)
 3. Tussenpersonen en consumentenkoop

Overgang van risico

 1. Wat is het verschil tussen levering, aflevering en het moment van risico-overgang?
 2. Bezorging en bezorgkosten
 3. Gevolgen van een niet-inontvangstname?

Conformiteit & non-conformiteit

 1. Welke rol spelen ‘garanties’?
 2. Het bewijsvoordeel/-nadeel bij een gebrek dat zich binnen zes maanden openbaart
 3. Klachtplicht en verjaring

Remedies

 1. Heeft het zin de totstandkoming van de overeenkomst aan te vechten?
 2. Ontbinding en de ‘tweede kans’ voor de verkoper
 3. Heeft de verkoper ook een ‘derde kans’?
 4. Non-conformiteit en veiligheidsgebreken in de distributieketen
 5. Herroeping van overeenkomsten op afstand

Legislatieve ontwikkelingen

 1. Het Europese voorstel voor een kooprecht voor koop op afstand
 2. Betalen met bitcoins of persoonsgegevens

U wordt uitgenodigd om voorafgaand aan de cursus (tijdig) aan de docent een vraag of een praktijkcasus toe te sturen. De docent zal nagaan of en op welke wijze hij de vraag in de te behandelen onderwerpen kan meenemen.

Programma

Datum: 1 november 2018

Inloop: vanaf 14:00

Cursus: van 14:30-19:00

 

Sprekers

 • Mr. F.P.C. Strijbos

  onderzoeker Onderzoekcentrum voor Onderneming & Recht, Radboud Universiteit

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling