KiesUwCursus
€ 550,00 (excl. btw)
Home Cursussen Actualiteiten – Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Bestuurders

Actualiteiten – Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Bestuurders

Maandag 3 juni 2019 van 14.30 tot 21.45 uur, te Leiden
6 PO NOvA, 6 PE punten Holland Quaestor , 6 PE NBA

Bij het ondernemen hoort risico’s nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap.

Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt derhalve niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Soms echter kunnen bestuurders al aansprakelijk worden gesteld, zelfs al is er geen sprake van opzet. Aan de orde komt onder meer de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, bij faillissement en de interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet en de strafrechtelijke aansprakelijkheid als feitelijk leidinggever.

Drie vakspecialisten geven u een overzicht van de meest relevante en actuele ontwikkelingen aangaande de civiele, fiscale en strafrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders.


Beschrijving onderdeel Strafrechtelijke aspecten: Aldo Verbruggen

Aldo Verbruggen zal spreken over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon voor strafbare feiten, begaan in ondernemingsverband. Aan de hand van welke criteria er strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Voorts, zal docent de relatie tot governance adresseren en de nut en noodzaak van een compliance program. Afsluitend zal hij ingaan op enkele recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie de Amerikaanse trend (Yates memorandum) lijkt te volgen dat bestuurders ‘voor het hekje moeten komen’.

Beschrijving onderdeel Civiele aspecten: Reinout Vriesendorp en Jessie Pool

Reinout Vriesendorp en Jessie Pool zullen spreken over civiele bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij zij onder meer kort ingaan op de hoofdlijnen van interne aansprakelijkheid, externe aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en bijbehorende onrechtmatigedaadsvorderingen. Daarnaast zullen zij de actuele ontwikkelingen op deze terreinen bespreken aan de hand van relevante jurisprudentie.

Beschrijving onderdeel Fiscaal: Arnaud Booij

Arnaud Booij zal ingaan op de mogelijkheden die belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een BV of een samenwerkingsverband. Tevens wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de ontvanger van de belastingdienst heeft, maar worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de invorderingswet nader behandeld. De nadruk wordt gelegd op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende “meldingsregeling”. Voorts zal de docent ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken. Aan de orde komt tevens de aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden die de belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevende aansprakelijk te houden en kan men daarover in algemene zin adviseren. Men heeft dan ook voldoende kennis om over dergelijke zaken een procedure op te starten.

Programma

14.00 – 14.30 uur: ontvangst met koffie en thee

14.30 – 16.30 uur: Strafrechtelijke aspecten: Aldo Verbruggen

16.30 – 16.45 uur: Pauze

16.45 – 18.45 uur: Civiele aspecten: Reinout Vriesendorp en Jessie Pool

18.45 – 19.45 uur: Diner

19.45 – 21.45 uur: Fiscale aspecten: Arnaud Booij

Sprekers

 • Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij

  Advocaat- belastingkundige bij Booij Bikkers, docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden, initiator van en docent bij PAO en opleidingen voor de trustsector.

 • J.M.W. (Jessie) Pool LLM BSc

  Ph.D.-fellow afdeling Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden

 • Mr. A. (Aldo) Verbruggen

  Advocaat Jones Day

 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp

  Hoogleraar Insolventierecht aan de Universiteit Leiden, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling