KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Beslagvrije voet en beslagrecht (shv module 9)

Actualiteiten Beslagvrije voet en beslagrecht (shv module 9)

Accreditatie / PE punten

 • HORUS 6.00 punten
  Nederlanse Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers
 • NBBI 6.00 punten
  NBBI
 • Registerplein (op aanvraag)
  Registerplein
 • Kiwa NEN 6.00 punten
  Persoonscertificering Schuldhulpverlening
 • Wsnp 6.00 punten
  WSNP

Met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wvbvv) en de herziening van het beslag- en executierecht, heeft de wetgever nieuwe grenzen gedefinieerd aan beslag en executie. Deze cursusmodule behandelt de wijzigingen aan de hand van casuïstiek en jurisprudentie.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening. Kies uit 12 verschillende modules (kennis en vaardigheden). Bij afname van meerdere modules en/of plaatsen ontvangt u een aantrekkelijke korting.
Lees hier meer over andere modules en kortingen >

Over deze module
De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) werd op 1 januari 2021 ingevoerd. Met deze wet is de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend veranderd. Sindsdien is de wet op verschillende onderdelen al meerdere keren aangepast. Aan de hand van casuïstiek bespreken we de wijzigingen en gaan we in op ontwikkelingen in de jurisprudentie. Zo wordt aandacht besteed aan de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak dat bij beslag op bijstand niet maandelijks aan de deurwaarder mag worden afgedragen. Bovendien wordt stil gestaan bij een nieuwe werkwijze van de Belastingdienst om toeslagschulden met toeslagen te verrekenen, rekening houdend met de beslagvrije voet.

Tussentijdse evaluatie van de nieuwe wetgeving
De nieuwe wet heeft onder andere als doel om de beslagvrije voet eenvoudiger vast te stellen. De nieuwe werkwijze zou mensen met schulden meer moeten ontzorgen. Het Ministerie van SZW evalueert momenteel de duidelijkheid, begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van de berekening van de beslagvrije voet en de wet in het algemeen (rekenmethode, rekentool, 12-maandelijkse herberekening, rol van de coördinerend deurwaarder, 5%-regeling en de nieuwe wet in het algemeen). De uitkomsten van de evaluatie worden naar verwachting begin 2024 bekend en zal worden besproken in de cursus.

Berekening, afwijkende regels en procedure
In veel gevallen zal de beslagvrije voet kunnen worden berekend aan de hand van de gezinssituatie (zoals vermeld in de ‘Basisregistratie persoonsgegevens’) en de loongegevens die opgenomen zijn in de Polisadministratie. Er gelden speciale regels voor wisselende inkomsten, hoge woonlasten, kosten eigen woning, beslag op toeslagen, beslag op vakantiegeld, dak- en thuislozen, en mensen die buiten Nederland verblijven. Bovendien geldt er een hardheidsclausule.

Ook introduceert de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) wijzigingen in het proces van beslaglegging, zoals de introductie van de coördinerend deurwaarder (CDW) en een vaste beslagvolgorde. De docent bespreekt de veranderingen en de gevolgen voor uw praktijk.

Ontwikkelingen beslag- en executierecht
Tot slot staan we stil bij de herziening van het beslag- en executierecht per 1 oktober 2020, waardoor ook de regels die gelden voor bankbeslag en beslag op roerende zaken (inboedel, auto), ingrijpend zijn gewijzigd.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursus?

 • Hoe de nieuwe beslagvrije voet moet worden berekend
 • In welke gevallen de beslagvrije voet verhoogd moet worden
 • Het proces van berekening, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • De regels die gelden voor de verplichte beslagvolgorde en de gevolgen wanneer op het verkeerde inkomen beslag is gelegd
 • De regels die gelden voor samenloop, bijvoorbeeld als de belastingdienst toeslagschulden verrekent terwijl er ook beslag op loon is gelegd, of op de uitkering wordt verrekend
 • De gevolgen van beslag op inboedel en bankbeslag en de wijze waarop je hierop kunt reageren

Test uw kennis over de beslagvrije voet!
Doe mee aan de Beslagvrije Voet test gemaakt door André Moerman (veel vakgenoten gingen u al voor!)

Sprekers

 • mr. André Moerman
  Manager Hulp bij geldzaken
  Bindkracht10

Bestemd voor

Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Financieel maatwerk consulenten
 • Kredietbanken
 • Sociaal Raadslieden
 • Vroegsignalering bij gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven e.v.
 • Wsnp-bewindvoerders

Programma

dinsdag 21 mei 2024

09:00 – 09:30

Welkom, ontvangst deelnemers
09:30 – 11:00

Blok I: Berekening van de beslagvrije voet

 • Drie inkomensgroepen
 • Vaststellen leefsituatie
 • Vaststelling inkomen
 • Correctie hoge woonlasten
 • Correctie kosten eigen woning
 • 5%-regel
11:00 – 11:15

Pauze
11:15 – 12:45

Blok II: Afwijkende regels die de beslagvrije voet verhogen of verlagen

 • Verlaging beslagvrije voet (o.a. vanwege lease auto)
 • Studiefinanciering en beslag
 • Dak- en thuislozen / verblijf buitenland
 • Beslagvrije voet bij verblijf inrichting
 • Onkostenvergoeding
 • Nabetaling
 • Vakantiegeld
 • Hardheidsclausule
12:45 – 13:30

Lunchpauze
13:30 – 15:00

Blok III: Het proces van beslaglegging

 • Verplichte beslagvolgorde
 • Verrekenen
 • Beslag op toeslagen
 • Regels voor brede samenloop (beslag en verrekencombinaties)
 • Coördinerend deurwaarde
 • Proces van vaststelling, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • Digitaal beslagregister
15:00 – 15:15

Pauze
15:15 – 16:45

Blok IV: Bankbeslag en beslag roerende zaken

 • Bankbeslag, beslagvrij bedrag
 • Beslagverbod roerende zaken
 • Beslag op auto
 • Online verkoop
 • Verbod beslag als pressiemiddel
16:45

Afronding en napraten

Sprekers

 • mr. André Moerman

  Manager Hulp bij geldzaken

Editie(s)

Plan route
Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling