console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Nieuw alimentatierecht per 1-1-2020: Wet herziening partneralimentatie in tijden van Corona

Nieuw alimentatierecht per 1-1-2020: Wet herziening partneralimentatie in tijden van Corona

Info

Onze cursuslocaties voldoen 100% aan de Coronamaatregelen van de
overheid: 1,5 m afstand tijdens cursus, lunch en breaks, maximale
hygiëne en extra schoonmaak. Volg met een gerust hart deze cursus.

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie van kracht
geworden. De kern van de wet komt erop neer dat de duur van de alimentatie is beperkt, met twee uitzonderingen: gezinnen met jonge kinderen en langdurige huwelijken. In het zevende lid van art. 1:157 BW is
een hardheidsclausule opgenomen, op basis waarvan de rechter de duur
van de alimentatie kan verlengen. Uit de toelichting volgt dat de rechter
ruimhartig gebruik kan maken van deze hardheidsclausule. Hoe werkt
deze wet uit in tijden van Corona? In hoeverre houdt de alimentatierechter rekening met Coronagronden voor wijziging van alimentatie?

De belastingplannen 2020 maken het er voor de alimentatieplichtige niet
rooskleuriger. De aftrek van partneralimentatie wordt beperkt tot 37,5%
en wel in 2023. Er ligt eveneens een wetsvoorstel excessief lenen bij de
eigen BV op tafel. De schuld van de dga aan zijn BV boven de €
500.000,- wordt als fictief inkomen aangemerkt. De belastingplannen
van de regering kunnen voor sommige belastingplichtigen een relevante
wijziging van omstandigheden opleveren. Bij het alimentatierekenen
wordt de fiscale eigenwoningregeling regelmatig onjuist toegepast. Achteraf kunnen de ex-echtgenoten geconfronteerd worden met een forse
naheffing van de fiscus. Voor het alimentatierekenen zijn de fiscale aspecten van groot belang, helemaal in tijden van Corona.

Het wetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatie ligt nog steeds
in de kast. Op 1 november 2019 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij de ouders een niet wijzigingsbeding kunnen overeenkomen met
betrekking tot kinderalimentatie. Het antwoord van de Hoge Raad is niet
op alle punten voor de rechtspraktijk duidelijk. De samenloop van kinderalimentatie en partneralimentatie is complex. Ook het hanteren van
twee rekensystemen voor kinder- en partneralimentatie is voor de rechtzoekende onduidelijk. Wat prevaleert bij het alimentatierekenen: de fictie of de werkelijkheid. In hoeverre spelen de invloeden van Corona
daarbij een rol?

In deze praktijkcursus alimentatierecht en alimentatierekenen komen alle
relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak van de afgelopen
periode aan bod, waarbij de praktische toepasbaarheid van de opgedane
kennis steeds voorop staat. Na het volgen van deze cursus bent u weer
helemaal bij wat betreft het alimentatierecht van A t/m Z. Bijzondere
aandacht is er voor alimentatie in tijden van Corona.

De volgende onderwerpen verdiepend behandeld:

Partneralimentatie

 • Wet herziening partneralimentatie en de gevolgen voor de rechtspraktijk – De duur van de partneralimentatie
 • De uitzonderingen op de hoofdregel met betrekking tot de duur van de partneralimentatie
 • De hardheidsclausule art. 1:157 lid 7 BW
 • Overgangsrecht Wet herziening partneralimentatie
 • Actuele rechtspraak van de Hoge Raad
 • Hoe bepaal in de behoefte van de onderhoudsgerechtigde?
 • Schulden en de draagkracht van de onderhoudsplichtige
 • Wangedrag, wanneer is de lotsverbondenheid verbroken?
 • Alimentatie rekenen en de IB-ondernemer
 • Alimentatie rekenen en de dga

Kinderalimentatie

 • HR 1 november 2019 en de gevolgen voor de praktijk
 • Wet hervorming kind regelingen: Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen
 • De aanbeveling van de expertgroep alimentatienormen en de gevolgen voor de praktijk
 • De voorrangsregeling van kinderalimentatie
 • Het samengestelde gezin en de rechtspraak van de Hoge Raad
 • Samenloop kinder- en partneralimentatie
 • Alimentatierekenen bij samenloop
 • Gaat u uit van de fictie of van de werkelijkheid?

Alimentatie en fiscus

 • De belastingplannen 2020 en de gevolgen daarvan voor het alimentatierekenen
 • Fiscaal partner begrip
 • De eigenwoningregeling en de draagkracht

Doelgroep

Advocatuur

Niveau

Verdiepingscursus

Programma"

Programma

Datum en tijd:maandag 5 oktober 2020 tussen 10.00-17.30 uur

Persoon

Sprekers

 • Mr. Dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

  Advocaat-generaal bij de Hoge Raad

 • Mr. A.N. Labohm

  Senior raadsheer Hof Den Haag

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling