console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen 2-daagse seminar: samenstelpraktijk in het MKB

2-daagse seminar: samenstelpraktijk in het MKB

Info

Vindt u ook dat er te veel regels zijn voor de mkb-accountant? Tijdens dit 2-daagse seminar komt de volledige beroepsreglementering voor de mkb-praktijk efficiënt voorbij en ontdekt u hoe u deze eenvoudig toepast.

Theorie en praktijk komen voorbij in intensieve sessies. Deze sessies worden gegeven door twee docenten die de regels zelf mede hebben vormgegeven, zodat de juiste interpretatie en uitwerking in uw kantoor goed zal plaatsvinden. De samenhang tussen de regels wordt u zo duidelijk. Aan de hand van tevoren uitgedeelde, en door u voorbereide casuïstiek wordt de praktijk zichtbaar gemaakt ten aanzien van interpretaties en dossiervastleggingen. Alle laatste actuele ontwikkelingen worden helder en duidelijk voorgelegd. Charles Kock en Carel Verdiesen vertellen u alles over de samenstelpraktijk!

U krijgt inzicht over het doel van de regels en waarom deze voor u en uw cliënt toegevoegde waarde hebben. Aan het einde van de training wordt in één casus alle vergaarde kennis toegepast!

Uw voordelen:
• Ga naar huis met volledig actueel inzicht in de beroepsreglementering
• Ken de voordelen van minimale accountantskwaliteit en weet hoe u deze kunt verkopen
• Doe nooit meer teveel, maar doe precies wat voor uw klant van belang is
• U bent compliant met regelgeving en voelt u zekerder in de aanloop naar de toetsing
• U heeft intensief met uw collega’s en docenten gediscussieerd over relevante aspecten van ons beroep

Onderwerpen:
• Externe verslaglegging
• De nieuwe standaard 4410
• WWFT
• De VGBA in de samenstelpraktijk
• De nieuwe nadere voorschriften kwaliteitsstandaarden NVKS
• Casuïstiek: Samenstelopdracht en de uitkeringstoets (assurance of geen assurance)

Programma"

Programma

Dag 1 | Update externe verslaggeving | VGBA en kwaliteitsstandaarden:
Ontvangst: 08:30 uur
Aanvang:     09:00 uur
Einde:           20:30 uur
09:00 – 13:00 uur | Update externe verslaggeving
(11.00 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Basisbeginselen
• Wijzigingen BW2 november 2015
• Micro-entiteiten
• Jaarrekening op fiscale grondslagen
• (dis)continuïteit
• Gevolgen voor uw dossier/rapportage
13:00 – 13:30 uur | Lunch
13:30 – 17:30 uur | VGBA en kwaliteitsstandaarden
(15.30 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• VGBA, de regels
• VGBA, de toepassing op het MKB kantoor
• NVKS, de regels
• NVKS, aard en omvang en/of verlicht regime, wat kiest u?
• Waar letten toetsers op, wat gaat er fout?
17:30 – 18:30 uur | Diner
18:30 – 20:30 uur | WWFT
Onderwerpen:
• De regels
• Richtsnoeren
• Toepassing op het MKB kantoor, waar houdt het op?

Dag 2 | Standaard 4410 met praktijkcasus:
Aanvang: 09:00 uur
Einde:       20:30 uur
09:00 – 13:00 uur | Standaard 4410 deel 1
(11.00 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Plaats in de regelgeving
• Doelstellingen samenstelopdracht
• Opdrachtaanvaarding
• Relatie met VGBA en NVKS
• IB+ of samenstellen
• Administratieve dienstverlening en/of samenstellen?
• Risicogericht samenstellen
13:00 – 13:30 uur | Lunch
13:30 – 17:30 uur | Standaard 4410 deel 2
(15.30 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Definities samenstellen (wat is significant, professionele oordeelsvorming)
• Fases in de opdracht
• Kennis van de klant en risico’s
• Materialiteit
• Documentatie pensioen BV
• Casus “De loodgieter” (bedrijfsverkenning en vertaling naar werkzaamheden)
17:30 – 18:30 uur | Diner
18:30 – 20:30 uur | Casus “Hoeveel dividend mag uw klant van U uitkeren?”
Onderwerpen:
• De casus
• De discussie
• De uitwerking

*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

De genoemde cursusprijs is incl. lunch, diner en gratis parkeren.

Persoon

Sprekers

  • C. (Charles) Kock AA

    De heer C. (Charles) Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth, lid van het Adviescollege Beroepsreglementering NBA en lid van de RJ-werkgroep MKB. Daarnaast geeft hij colleges Financial Accounting, verzorgt hij cursussen op het gebied van VGBA, samenstelpraktijk en kwaliteitssystemen en treedt ook op als examinator voor het NBA.

  • C. (Carel) Verdiesen AA

    De heer C. (Carel) Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant werkzaam voor klanten in de MKB praktijk. Voorheen was hij onder andere vakdirecteur accountancy bij GIBO/Flynth en in verschillende functies werkzaam in de samenstel en controlepraktijk. Hij was van 2003 tot 2005 voorzitter van de NOvAA en tussen 2010 en 2016 als vice voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij heeft diverse functies voor namens de NBA en de NOvAA vervuld op het gebied van onderwijs, vaktechniek en belangenbehartiging onder andere in het hoofdbestuur van MKB-Nederland en voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van financiering aan het MKB. Carel is een graag gezien docent voor een keur aan opleiders,geeft gastcollege’s aan de HAN en houdt namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht op de mondelinge examens AA en op de stagebureau’s.Tenslotte is Carel vice-voorzitter van de vereniging NOVAK en lid van de signaleringsraad van de NBA.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Ammerlaan Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling