KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog Boete voor Menzis van AP; of was het toch een dwangsom?
Naar alle blogs

Boete voor Menzis van AP; of was het toch een dwangsom?

Op 4 april jl. werd bekend dat zorgverzekeraar Menzis een dwangsom van € 50.000 moest betalen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De media pakte het nieuws snel op maar het ontbrak aan een eenduidig verhaal. De één sprak over een boete, net als Menzis zelf, de ander over een last onder dwangsom. Hoe is deze verwarring ontstaan? KiesUwCursus zocht het uit en sprak met zowel Menzis als de AP.

17 mei 2019

De problemen met de privacywaarborging van klantgegevens door Menzis waren al langere tijd bekend bij de AP. In november 2017 zou zij al een bezoek hebben gebracht aan Menzis omwille van het interne beleid rond de bescherming van persoonsgegevens. Achteraf blijkt dat onbevoegde werknemers toegang hadden tot medische dossiers en andere gegevens van klanten. Menzis koos ervoor om deze informatie niet te delen op hun website. Ook de AP maakte dit niet openbaar, omdat zij geen informatie over lopende procedures publiceert. Indien er voor eind 2018 geen oplossing voor dit probleem was gevonden zou de dwangsom door de AP worden geïnd.

Boete of dwangsom?

Dat dit de zorgverzekeraar niet is gelukt kwam in april 2019 aan het licht. Menzis publiceerde in haar jaarverslag van 2018 dat ze een boete van € 50.000 kreeg opgelegd door de AP. Hiermee wordt gedoeld op de inning van de dwangsom. Volgens Menzis was de toegang tot gegevens door onbevoegden al niet meer mogelijk. De boete kreeg ze omdat de realisatie van de hogere bescherming naar eigen zeggen te lang had geduurd. Menzis laat in het jaarverslag weten dat ze de oplegging van de boete betreuren en dat het ‘voor ons een belangrijk signaal (is) dat wij nog alerter moeten zijn rondom privacy’.

Waarom heeft Menzis het over een boete en de AP over een dwangsom? KiesUwCursus sprak met Sandra Loois, woordvoerder van de AP. Zij liet ons weten dat Menzis ervoor heeft gekozen om over een boete te spreken in het jaarverslag omdat dit meer zou aanspreken bij het algemeen publiek, ook al is dit feitelijk onjuist. Daarnaast wees zij ons op een tweede, wellicht gewichtigere fout in het jaarverslag. De last onder dwangsom werd namelijk niet opgelegd omdat het verwezenlijken van adequate bescherming te lang had geduurd, maar omdat dit niet zorgvuldig genoeg was gebeurd. Over de beweegredenen van Menzis om deze informatie in hun verslag achter te houden kon zij geen uitspraak doen.

“De last onder dwangsom werd niet opgelegd omdat het verwezenlijken van adequate bescherming te lang had geduurd, maar omdat dit niet zorgvuldig genoeg was gebeurd.”

Bewuste keuze Menzis

De woordvoerder van Menzis, Joeri Veen, bevestigde ons dat het een bewuste keuze was om het woord boete te gebruiken. Veen gaf aan dat het voor Menzis erg belangrijk is dat het jaarverslag begrijpelijk is voor hun lezers. ‘In feite hebben we het voor onszelf hiermee moeilijker gemaakt, aangezien een boete een zwaardere sanctie is dan een last onder dwangsom’, aldus Veen.

In een tweet laat de AP weten dat ze in het onderzoek geen misbruik hebben geconstateerd en dat de overtreding inmiddels in beëindigd. De last onder dwangsom en de invordering zijn onderdeel van een nog lopende gerechtelijke procedure.

Sinds 1 januari 2016 is de AP bevoegd tot opleggen van last onder dwangsom en boetes bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sprake van een boete is er bij Menzis dus niet. De enige keer dat de AP een boete oplegde was in 2018 na een grootschalige datalek bij Uber. Lees onze eerdere blogpost over deze boete van € 600.000.


menzis-boete-dwangsom-ap