KiesUwCursus
Home Juridisch Nieuws & Actualiteiten | Blog “Een gemeentejurist moet duidelijk uitleggen waarom iets niet kan, maar ook hoe iets wel zou kunnen”
Naar alle blogs

“Een gemeentejurist moet duidelijk uitleggen waarom iets niet kan, maar ook hoe iets wel zou kunnen”

René Verhulst
Mr. L.J. Verhulst

Hoe houd je je als gemeentejurist staande in een werkveld dat steeds complexer en veeleisender wordt? Mr. L.J. Verhulst, burgemeester van Ede en tevens voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen, geeft zijn visie op deze uitdaging voor de gemeentejurist. “Duidelijkheid en overtuigingskracht zijn essentieel.”

Welke recente ontwikkeling heeft het meest invloed op het werk van de gemeentejurist?

“Het sociaal domein lijkt het meest voor de hand liggende antwoord, omdat daar miljoenen aan toekenningen in zitten voor zorg aan jeugd, begeleiding en WMO. In mijn gemeente gaat daar jaarlijks ongeveer 130 miljoen in om. Per jaar krijgen wij echter ‘maar’ zo’n 30 bezwaren te verwerken, dat is relatief gezien niet eens zo veel. Een nog belangrijkere ontwikkeling is dat gemeenten in de breedte ‘juridiseren’. Vakjuristen bij Ruimtelijke Ordening en het Grondbedrijf, bijvoorbeeld. Of aanbestedingen en de APV met steeds meer bestuurlijke maatregelen. Dat vraagt veel van een gemeentejurist. Niet alleen op het gebied van evenementen, maar ook wat betreft de aanpak van woonoverlast en drugshandel, bijvoorbeeld.”

Wat moet de gemeentejurist anno 2019 in z’n mars hebben?

“De gemeentejurist anno 2019 moet beschikken over kennis én kunde. In toenemende mate ook op het gebied van het civiele recht, waaronder aansprakelijkheid en contractvorming. Een gemeentejurist moet oog hebben voor de belangen van de bewoners én voor de efficiency van het gemeentelijk apparaat. Een jurist – ik ben er zelf ook één – moet zijn werk niet als doel op zich zien. Als jurist moet je dienstbaar zijn aan de samenleving. Om een voorbeeld te geven: laatst informeerde de gemeenteraad in Ede naar de aanpak van de Japanse duizendknoop. Die overwoekert de heide en wij hebben er tonnen voor uitgetrokken om die te bestrijden met het injecteren van glyfosaat. Dan blijkt men na een half jaar nog bezig te zijn met de aanbesteding. Ook een jurist moet dat signaleren en informeren. Niet te lang zitten broeden.”

Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen

Gemeentejuristen kunnen hun kennis, vaardigheden en inzicht vergroten door de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ) te volgen. De opleiding is vernieuwd, met meer aandacht voor de omgevingswet en sociaal domein, de verbreding met Europees recht, staatssteun en aanbestedingen en geïntegreerde vaardigheden. Wat maakt deze opleiding uniek?

“Uniek aan deze opleiding is de bewustwording dat ook gemeentejurist een vak is. Een zeer dynamisch vak, want je bent voortdurend bezig met de samenleving en bestuurlijk-maatschappelijke vraagstukken. Je draagt er mede zorg voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de overheid voor een rechtvaardige samenleving zorgt. Verbreding en verdieping staan tijdens de opleiding centraal. Er is in het werk van een jurist altijd samenhang en verband tussen verschillende soorten rechtsgebieden, zowel privaat- als publiekrechtelijk. Dit geldt niet alleen voor overheidsjuristen bij de centrale overheid, maar ook bij provincies en gemeenten. Deze leergang is daarom geschikt voor juristen bij diverse overheidsinstellingen.”

Wat maakt iemand – vanuit het college van B en W gezien – een goede gemeentejurist?

“Duidelijkheid en overtuigingskracht. Ik heb graag een gemeentejurist bij mij aan tafel die duidelijk kan uitleggen waarom iets bijvoorbeeld niet kan, maar die mij dan ook kan overtuigen hoe iets misschien wel zou kunnen met de mogelijke risico’s. Dat is in mijn ogen de rol van een goede gemeentejurist.”

De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) biedt de opleiding aan. Verdere ondersteuning komt onder andere van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal bestuur (VJK) en de Stichting Fonds Hartman.


De Raad van Advies van de opleiding bestaat uit afgevaardigden juridische zaken van de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Deurne, Dordrecht, Ede, Enschede, Etten-Leur, Leeuwarden en Utrecht. Ook neemt een vertegenwoordiging van de VNG deel. De Raad ziet erop toe dat de opleiding goed aansluit op de gemeentelijke praktijk. Voorzitter van de stichting is mr. L.J. Verhulst, burgemeester van de gemeente Ede
.

Deelnemers over deze opleiding:

  • “Een pittige, diepgaande en zeer complete opleiding”
  • “Mix van theoretische kennis en communicatieve vaardigheden”
  • “Bruikbare tips om draagvlak te creëren voor je adviezen”
  • “Een aanrader voor iedere gemeentejurist”